۵/۰۱/۱۳۹۱

بشار اسد: سلاح ها و مهمات حزب کارگران کردستان را تامین کنید

بنا به گزارشی که از سوی مدیر عمومی ژاندرمری ترکیه منتشر شده است ادعائی مبنی بر تجهیز سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) از سوی ارگان اطلاعاتی سوریه (المخابرات) ، رژیم بعث و حاکمیت بشار اسد منتشر منتشر گردیده است. 
در حالیکه مسئله حمایت بشار اسد و رژیم بعث از سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در روزهای گذشته ابعاد جدیدی به خود دیده، گزارش مفصل مدیر عمومی ژاندارمری ترکیه نیز خبر از تجهیز نظامی حزب کارگران کوردستان از سوی بشار اسد منتشر کرده و ابعاد جدیدی به مسئله افزود.
بنا به گزارش تجهیزات مالی، اسلحه، مهمات، غذائی، لوجستیک و ... حزب کارگران کردستان طی ماههای گذشته از سوی المخابارت و بشار اسد به صورت مستقیم تامین گردیده است، حتی دو انبار مهما تحزب کارگران کوردستان نیز در شهرهای آفرین و عین العرب نیز توسط گروههای اطلاعاتی ترکیه مشخص گردیده است، یادآروی کنیم که کنترل 2 شهر فوق طی 2 روز گذشته تماماً در علیه گروههای منتصب به حزب کارگران کردستان می باشد. وجدو 2 انبار مهمات نیز حاکی از آمادگی برای رویاروئی احتمالی در روزهای آتی با ارتش آزادی بخش سوریه می باشد.
بشار اسد طی ماههای گذشته کنترل شهرهای مرزی ترکیه – سوریه را به میلیتانهای مسلح حزب کارگران کوردستان (PKK) واگذار کرده است. در شهرهای آفرین و عین العرب نیز میلیتانهای سازمان تروریست حزب کارگران کردستان اقدام به تشکیل گروههای مسلح با نام نیروهای مدافع خلق نموده اند. البته طی ماههای گذشته گزارشاتی نیز مبنی بر آموزش چند صد میلیتان مسلح توسط مسعود بارزانی ناسیونالیست کرد به گوش می رسید. 
در دیگر سو کردهای سوریه با جمعیتی بالغ بر 1 الی 2 میلیون نفر دارای چندین تشکیلات کورد می باشند که طی ماههای گذشته ارگانیزاسیون این گروها به شدت افزایش یافته است. بیشتر گروههای کرد سوریه ای دو دسته اند یا همراه تفکرات ملی گرای نرم مسعود بارزانی و یا پیرو اقدامات تروریستی و مسلحانه حزب کارگران کردستان.
در گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنتی ترکیه نام تک تک اشخاص سوریه ای که در تجهیز حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) نقشی اساسی داشته اند ذکر گردیده است. برای مثال شخصی به نام احمد .ش.آ مسئول تدارکات مالی پ.ک.ک، طالع العرب مسئول و حنیف.ه مسئول تدارک زیرساخت های فعالیتی پ.ک.ک در سوریه و ... ذکر گردیده است.
در همین گزارش نام چندین قاچاقچی کورد سوریه ای که حامی مالی حزب کارگران کردستان نیز می باشند ذکر گردیده است. از مهمترین این نام ها قاچاقچیان شناخته شده کردی به مانند چاووش، انور، محمد امنی، واحد و ... می باشند.   
منبع ترجمه خبر: سایت روزنامه رادیکال چاپ ترکیه
http://tinyurl.com/crwfffd