۹/۱۳/۱۳۹۰

رئیس شاخه شهری حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دستگیر شد

رئیس شاخه شهری حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دستگیر شد
بر اساس اخباری که در مدیای ترکیه الخصوص رادیو تلویزیون دولتی منتشر شده است نیروهای ضد ترور و امنیت ملی ترکیه موفق به دستگیری یکی از اعضای بلندپایه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) شده اند. این میلیتان بعد از سپیری کردن آموزش در کمپ های پ.ک.ک به شهر استانبول گسیل شده بود.
این عملیات ضد ترور در شهر استانبول و در منطقه به ی لیک صورت گرفته است، از محل زندگی این میلیتان حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) مقدار زیادی اسلحه، مرمی، و دیگر ملزومات جنگی کشف و ضبط شده است.
در دیگر سو و در شهر ماردین 1 میلیتان دیگر توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده است.
در درگیری که در پاسگاه شهر ماردین صورت گرفته است نیروهای امنیتی ترکیه موفق به دستگیری 1 تروریست از میلیتانهای حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) شده اند. در تاریخ 21 نوامبر سال جاری میلیتانهای حزب کارگران کوردستان طی حمله تروریستی 1 سرباز و 1 نیروی نظامی ترکیه را در این پاسگاه کشته و زخمی کرده بودند.
در عملیت ضد ترور دیگری 1 تروریست دیگر در منطقه Nusaybin توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده است.   
تروریست های دستگیر شده برای ادامه بازپرسی به شعبه ضد ترور دادگاههای ترکیه گسیل شده اند.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/c9y9yuz