۹/۱۹/۱۳۹۱

گزارش مستند حزب کارگران کردستان قاتل کودکان منتشر شد

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که یدی طولانی در کشتار غیرنظامیان دارد تاکنون سبب قتل هزاران شهروند غیرنظامی ترکیه گشته است که متاسفانه جزء مقتولین این سازمان فاناتیک کردی هزاران کودک خردسال نیز جای گرفته اند.
براساس اخبار سایت روزنامه یئنی شافاق ترکیه گزارش مستند سازمان تروریستی پ.ک.ک قاتل کودک در ترکیه توسط مرکز بین المللی مبارزه با ترور و تروریسم منتشر گردیده است.
بر اساس مانبع مستند سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از سال 1984 تا به سال 2011 با انواع عملیات های تروریستی، انتحاری، بمب گذاری، مین های انفجاری و ... سبب کشتار 300 کودک بیگناه گشته است.
دکتر حسین آغ دوغان که یکی از زبده ترین کارشناسان مبارزه با ترور و تروریسم می باشد یکی از اعضای تهیه گزارش مستند مذکور می باشد، بر اساس منابع جای گرفته در این گزارش سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از سال 1984 تا 2011 در انواع عملیاتهای تروریست سبب کشته شدن 10 هزار و 800 انسان گشته است. 
طی 27 ساله گذشته به سبب عملیاتهیا سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) حدود 5 هزار و 500 نظامی ترکیه شهید گشته است.
نکته قابل تامل و توجه که متاسفانه سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر جهانی و منطقه ای چشم بر واقعیت وجود مفهومی به نام "فاشیسم کورد" که با اسلحه، ترور، بمب گذاری، نژادپرستی، فاناتیسم، خشونت و.. سعی در کشتار هزاران انسان و کردستانیزه کردن منطقه می باشد بسته اند کشتار 5 هزار و 300 غیرنظامی طی 27 سال گذشته توسط تنها پ.ک.ک در ترکیه نشان از عمق این فاجعه بشری دارد که در نهایت سکوت سازمانهای حقوق بشری جهانی صورت گرفته است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bmxoely
البته موارد ذکر شده تنها گوشه ناچیزی از جنایتهای گروههای مسلح، تروریست و نژادپرست کورد بر علیه ملل منطقه میباشد، فراموش نکرده ایم که برادر کوچکتر پ.ک.ک در آزربایجان غربی ایجاد شده و تاکنون هزاران جوان ترک را سربریده است.