۱۱/۲۹/۱۳۹۱

براستی هدف گروههای نژادپرست و افراطی کرد چیست؟ - با مثال

همیشه اینجانب با توجه به مسائلی که در گروهی از جامعه رادیکال و به شدت افراطی کورد جریان دارد از وجود مفهومی به نام "فاشسیسم کرد" سخن به میان آورده ام، البته همچنان که یادآور شده و می شوم  فاشیسم کرد تفاوتهائی با دیگر گروههای نژادپرست موجود در دنیا داشته و دارد و مهمترین تفاوتش کودن بودن این حرکت افراطی به تمام معناست. حماقتی که هر روی برای اثباتش گروهها، مدیا ، انسانها و ... منتصب به این تفکر عملی جدید را باز نشر می کنند تا دیگر مردمان منطقه و دنیا به جد به عمق و حدت این حماقت پی برند. 
بارها از اعمال این گروههای نژادپرست کرد مطالبی را همراه با تصاویر و منابع عمل زشت و غیراخلاقی این گروهها منتشر کرده ام ولی متاسفانه تاکنون به جزء فحاشی و افزایش حماقت به صورت بالفعل شاهد عملی دیگر نبوده ام. شاید تکراری شده باشد از خرید دامین به نام شهرهای ترک نشین، کردستان خواندن نصف کره زمین به نامهای کردستان شرقی، کوردستان غربی، کردستان وسطی و بقیه کردستانها سخنی به میان آورم یا از لطف تلویزیون تیشک یا سایت کردستان مدیا به موسیقی و مناطق تاریخی - ملی ترک و آزربایجانی و یا دیگر گروههای غیرکرد سخنی به میان آورم و ... ولی سخن این دفعه نوع و نحوه حماقت به تمام معنائی هست که در عین خیره شدن به چشمان انسان از کردستانی بودن نصف کره زمین سخن به میان آورده میشود.
همانطور که در اسکرین شات منتشر شده مشاهده می شود اینبار گروههای به شدت نژادپرست و کودن کورد دست به عمل غیراخلاقی و راسیستی دیگری زده و می زنند آنهم در یوتیوب با آپلود کردن هر ویدئوئی اعمم از تصاویر مایکل جکسون، ماهتما گاندی، تروریست عبدالله اوجالان، تصاویر جزایر گینه بیسائو و جزایر قناری، خواننده هائی جهانی و ... منقش به نام اورمیه و کردستان می باشد. حالا شما رابطه مابین موارد مذکور با اورمیه و کوردستان را یافتید لطفاً ما را نیز مطلع سازید.
برایستی هدف گروههای نژادپرست و احمق به تمام معنای کورد چیست؟
آیا مثلاً آن شخصی که در فلان کشور خارجی با اینترنت پرسرعت نشسته و در عمرش نصف کره زمین را به صورت توهم آمیز کردستان متصور می کند به خیال باطل و حماقت آمیز خود با نشر چنین ویدئوها و اعمال به شدت نژادپرستانه ای قصد چه چیزی را در سر می پروراند؟ آیا این اعمال غیراخلاقی اوج نژادپرستی در قسمت عمده ای از جامعه کرد نیست؟ سکوت معنی دار رسانه ها و گروههای پرطمراق به اصطلاح دمکرات کورد در قبال این نوع نژادپرستی ها و دیگرستیزیها که به تولید نفرت و کینه مابین ملت ترک و دیگر گروههای ملی غیرکرد در منطقه می انجامد چیست؟ آیا سکوت معنی دار این گروهها حاکی از چراغ سبز به این نوع مدیا، گروه، رسانه، طیف و ... افراطی و نژادپرست کورد برای تداوم اعمال غیراخلاقی اینچنین نیست؟ مثلاً سخنم با توی نوعی که در فلان کشور دمکراتیک و آزاد دنیا در کنار اینترنت پرسرعت نشسته ای و دست به این اعمال غیراخلاقی می زنید می باشد، هدف از این نوع اعمال چیست؟ مثلاً با آپلود کردن و نامیدن اورمیه، ازمیر، گینه بیسائو، کبک، گوتنبرگ و ..به کردستان واهی خود این مناطق را به خیال باطل خود کوردستان خواهی کرد؟ اصلاً تاکنون متوجه زمان شده ای که در سال 2013 به سر می بریم و همین مناطقی که توی نوعی نژادپرست کوردستان می نامی در برگیرنده میلیونها میلیون انسان غیرکرد که ساکنان اصلی این مناطق اند چه خواهد شد؟ آیا به مانند تاریخ سرتاسر سیاه کرد که پر از کشتار، ترور، خشونت طلبی، تروریسم، رادیکالیسم، یاغیگری، ناامنی، غارت، چپاول و ...هست در فکر تحقق کشتار و نسل کشی دیگری برای کوردستانی کردن مناطق فوقی؟ آیا اصلاً امکان این عمل در واقعیت هست؟ انسان ها، گروهها، مدیا ، احزاب و .. افراطی و نژادپرست کردی که از چنین اعمال غیراخلاقی و به شدت نژادپرستانه حمایت می کنند تاکنون تامل کرده اند که برای کردستان سازی برای مثال اورمیه، سولدوز، قوشاچای، خوی، ماکو، قروه، بیجار و هزارن هزار شهر ترک نشین و آزربایجانی می باید چندین میلیون انسان کشته شود تا این مناطق غیرکرد لیاقت به یدک کشیدن نام کوردستان را داشته باشند؟ آیا گروههای نژادپرست کرد در پی تحقق هولوکاستی دیگر اند؟ اگر نیستند و پس چرا با سکوت خود چراغ سبزی را برای این نوع مدیا، احزاب، طیف و ... کورد فراهم می سازند؟ آیا ملت ترک و کرد منافع مشترکی باهم ندارند؟ بعضی از گروههای کرد اظهار می کنند که این اعمال از سوی سیستم اطلاعاتی دولت ایران صورت می یگرد، به فرض محال و مثال قبول کنیم، پس چرا از شما که دارای رسانه های متعدد و رنگارنگی هستند صدائی شنیده نمی شود؟ احزاب کرد که یدی طولانی در همکاری با اکثر سازمانهای اطلاعاتی دولت منطقه بر علیه ملتهای غیرکرد را دارند چرا در قبال این حرکت نژادپرستانه سکوت می کنند؟ آیا مثلاً Tishk tv، کردستان مدیا، نوروی تی وی و صدها مدیای رنگارنگ نیز از سوی سیستم اطلاعاتی ایران به روز رسانی می شوند یا مسئله چیز دیگری به نام شیوع افکار به شدت نژادپرستانه و فاشیسم وار در گروهی از جامعه کرد هست.
متاسفانه تعدد این اعمال افراطی نژادپرستانه در جامعه کرد به حدی زیاد می باشد که اگر روزانه به یک مورد از این نوع نژادپرستی ها بپردازیم آخر سر زمان کم می آوریم و کوچکترین تاثیری ندارد...
حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک، حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، حزب اتحاد و برابری (پ.ی.د) در سوریه ، حزب شاهین های آزاد کردستان یا تاک و صدها و صدها سازمان تروریستی کرد موجود در منطقه تصویری که از جامعه کرد ارائه داده و می دهد تنها کشتار، یاغیگری، ترور، چپاول، خشونت طلبی، رادیکالیسم، تروریسم، قتل عام و .. می باشد و این تصویر باید به اصطلاح نخبگان (البته در صورت وجود) جامعه کرد را به تامل بیاندازد که تاکنون نیانداخته و به احتمال بسیار زیاد نخواهند انداخت...
مسئله تروریسم، فاشیسم و نژادپرستی موجود در جامعه کرد از دشمنی نسبه به ملت ترک و دیگر ملتهای منطقه اکنون به سطحی فراتر رسیده و خود را به نام القاعده و طالبان کورد جدید منطقه رونمایان تر می سازد.