۱۲/۱۳/۱۳۹۰

خراج حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از قاچاقچیان کرد

بر اساس اخباری که در مدیای ترکیه منتشر شده است سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) برای ترانزیت هر قاطر که دارای بارهای ممنوعه و قاچاق از شمالی عراق به ترکیه و ایران می باشند 7 دلار خراج دریافت می کند.
طی عمیاتی که پلیس و نیروهیا امنیتی ترکیه در زیتون بورنو و بایرام پاشا محقق ساختند سیگارهای قاچاقی به ارزش 550 هزار لیره ترکیه کشف و ظبط شده است. قاچقاقچیان کرد طی بازجوئیهای خود از دادن خراج و مالیات به سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) خبر دادند. علت دادن این خراج اجازه عبور و مرور از مرزها و همراهی بعضی از تروریست های پ.ک.ک با کاروانهای قاچاقچی کورد توضیح داده  شده است.
پلیس مبارزه با قاچاق استانبول با تثبیت گروههای قاچاقچی کرد در داخل شهر استانبول طی عملیاتی به طور همزمان به مقر چندین چته قاچاق عملیاتی را محقق ساختند که در این عملیاتهای موفق به دستگیری بسیاری از اعضای این باند قاچاق و موارد متعدد قاچاق و غیرقانونی شدند.
طی کنفرانسی که با نام تروریسم و تامین منابع مالی توسط مدیر امنیتی ترکیه طی ماههای گذشته برگزار شده بود در این کنفرانس مهم راههای تامین منابع سازمان تروریستی  حزب کارگران کوردستان بدین صورت افاده شده بود:
بزرگترین منبع مالی حزب کارگران کردستان از سرمایه داران کرد مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه که در مناقصات دولتی شرکت می کنند تامین می شود که نزدیک به 10% از این مناقصات پ.ک.ک از سرمایه داران کرد مالیات و خراج می گیرد. در دیگر سو از طریق ترانزیت انواع مواد مخدر از جمله هروئین، قاچاق انسان، قاچاق مانبع انرژی و ... نیز بیشترین منابع مالی را تامین می کند. بنا به آمارهای رسمی و غیررسمی پلیس بین الملل بیشاز 70% هروئین و مواد مخدری که از ترکیه به اروپا ترانزیت میشود دقیقاً زیرنظر حزب کارگران کردستان بوده و یا پ.ک.ک از قاچاقچیان کورد در ازای گرفتن خراج در ترانزیت انواع مواد مخدر همکاری می کند.
قاچاقچایان کرد حتی انواع تعرفه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) را برای موارد غیرقانونی چنین توصیف کرده اند:
برای هر قاطر دارای بار بنزین و گازوئیل 3 دلار    
برای هر قاطر دارای بار شکر 5 دلار
برای هر قاطر دارای بار چای 7 دلار
برای هر قاطر دارای بار سیگار 7 دلار
برای هر کیلوگرم بار مواد مخدر، مرفین 25 دلار
برای هر  کیلو مواد مخدر صنعتی 65 دلار
منبع خبر ترجمه:
http://tinyurl.com/7qfnpao