۹/۲۷/۱۳۹۰

درگیری با حزب کارگران کردستان: یک میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به هلاکت رسید

درگیری در سیرت: 1 میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به هلاکت رسید
طی اخباری که در سایت ان سون خبر ترکیه منتشر شده نیروهای نظامی ترکیه در شهر سیرت با یک گروه از میلیتانهای حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) برخورد کرده و پیغام ایست داده اند که میلیتانهای پ.ک.ک اقدام به گشودن آتش به سمت نیروهای نظامی ترکیه کرده اند، در درگیری چند ساعته بوجود آمده نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه موفق به هلاکت رساندن 1 تروریست از میلیتانهای حزب کارگران کردستان (PKK) شده اند.
درگیری در مناطق چئوریم تپه از توابع شهر سیرت صورت گرفته است.
دیروز نیز در ساعت 22:00 نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه درگیری با میلیتانهای حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) داشتند که منجربه هلاکت رسیدن 1 میلیتان شد. در همین راستا 3 شخصی که برای میلیتنها محل اقامت و آسایش فراهم کرده بودند نیز بازداشت شدند.
منبع خبر مترجم:  
http://tinyurl.com/85jkqvr