۱/۰۶/۱۳۹۱

عملیات بر علیه میلیتانهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شهر تونجلی ترکیه

بر اساس منابع اطلاعاتی ترکیه نیروهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) برای انتقام گیری از تلفات 24 کشته ای که در هفته قبل داشتند آمادگی هائی را در ارتفاعات شهر تونجلی ترکیه داشته اند، بر همین اساس عملیت بزرگی از سوی نیروهای نظامی-امنیتی ترکیه پس از گزارشات اطلاعاتی و گزارشان هرونها در منطقه در حال پیگیری می باشد.
عملیات بزرگ نیروهای نظامی ترکیه بر علیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) از سوی گردان 4 شهر تونجلی و همکاری نیروهای ژاندارمری صورت گرفته است.
عملیات ضد ترور از اولین ساعات امروز صبح در مانطق چیچکلی، رابات، دره دینار، دمیر قاپی، اراضی ساراپ شروع شده است. بر این اساس نیروهای متخصص مبارزه با ترور و تروریسم بسیاری در منطقه در حال جستجوی تروریستهای حزب کارگران کوردستان می باشند.
در این عملیات بزرگ ضد ترور هلیکوپترهای اسکورسکی نیز کاماندوهای ترکیه را در مناطق استراتژیک گسیل می کنند. 
در کنار هلیکوپترهای اسکورسکی 2 هلیکوپتر نوع کبری نیز در منطقه حضوری فعال داشته و با بمباران مناطق مشخص شده توسط هرونها در عملیات بر علیه حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) حضوری فعال دارند.
به احتمال زیاد در صورت درگیری نیروهای نظامی – امنیتی ترکیه با تروریست های حزب کارگران کوردستان تلفات سنگینی را به این سازمان تروریستی وارد خواهند ساخت.
پ.ک.ک به علت شروع فصل بهار و اوضاع سوریه چند صباحی می باشد که عملیات های تروریستی خود را افزایش داده است و اکثر کارشناسان مبارزه با ترور و تروریسم از احتمال افزایش حملات تروریستی در ماههای گرم سال خبر می دهند.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/72d6gzc