۱/۰۲/۱۳۹۱

حمل پلاکارت نژادپرستانه از سوی طرفداران حزب کارگران کردستان در برگزاری مراسم نوروز ترکیه

گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در تجمع غیرقانونی که به نام نوروز ولی در عمل برای اقدامات تروریستی صورت داده بودند شعار و پلاکارت فوقی را که در تصویر مشاهده می شود حمل کرده و شعارهای مرتبط نژادپرستانه ای سر دادند.
شعار به زبان ترکی ترکیه به صورت " Biz 7.2 Yıkmadı T.V nin ne Haddine..." می باشد که ترجمه لفظی آن به فارسی برابر با : زلزله 7.2 ریشتری نتوانست ما را از پای درآورد جمهوری ترکیه در چه حدی می باشد!. می باشد.
این پلاکارت از سوی طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در شهر وان حمل شده است که همین چند ماه پیش میزبان زلزله ای بوده اند.
طبیعتاً مدیای نژادپرست فارس داخلی و خارجی در آن زمان در مورد مطالبی که از سوی بعضی از جوانان ترک در مورد زلزله وان شده بود چه تیترهائی که نزده اند و به مانند همیشه به لجن پراکنی و حمله به هویت ترک پرداختند. در آن زمان به دولت ترکیه حمله می شد که چرا به زلزله زده گان وان یاری نمی کنند، در حالیکه نخست وزیر ترکیه طی چند ساعت به محل زلزله رفته بود و تصاویر و ویدوهای دزدی از کانتینرهای حمل مواد غذائی و داروئی که به وان فرستاده می شد توسط حامیان حزب کارگران کوردستان در سکوت کامل خبری مدیای ناسیونالیسم افراطی فارس محقق می شد و اینان هر آنچه که به منفعت خود بود به مانند گذشته آب و تاب می دادند. 
این طرفداران و حامیان نژادپرست فارس گروههای تروریستی کردی از جمله حزب کارگران کردستان، حزب حیات آزاد کردستان، پ.ی.د، اشغال کنندگان کرکوک، شاهین های آزاد کردستان و بقیه گروههای به ظاهر سیاسی ولی در باطن رادیکال و نژادپرست کرد در مورد حمل چنین پلاکارتها و کشتار و ترور شهروندان ترکیه تماماً سکوت پیشه کرده و نگاه صفیه اندر عاقلی را به خود می گیرند.
بر اساس سندهای معتبر دولتی و غیردولتی از پیدایش وجود گروههای تروریستی کرد در منطقه همیشه مورد حمایت گروه ائتنیکی فارس و دولت فارس بوده است و سکوت در مورد کشتار 30.000 انسان در ترکیه و حمل پلاکارتهای نژادپرستانه این چنینی از سوی کردها نیز در همان راستا می باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر