۹/۲۹/۱۳۹۴

طی 4 روز 110 میلیتان حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده است

از 4 روز پیش که نیروهای نظامی ترکیه عملیات ضدتروریستی وسیعی بر علیه میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ‌ک‌ک آغاز نموده‌اند تاکنون 117 میلیتان عضو پ‌ک‌ک به هلاکت رسیده است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی ارگانهای نظامی ترکیه طی 4 روز گذشته 78 میلیتان حزب کارگران کردستان در جیزره،6 میلیتان در سیلوپی، 16 میلیتان در سور و 10 میلیتان در منطقه دارگئچیت ماردین به هلاکت رسیده‌اند. 
بر اساس اخبار سایت صدای آمریکا بخش ترکی نیز عملیات هوائی وسعی بر علیه کمپ‌های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان واقع در شمال عراق صورت گرفته است، بر این اساس مواضع و انبارهای سلاح کمپ های زاپ و خاکورک در عملیات هوائی ترکیه مورد هدف واقع شده‌اند.
حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک تنها یکی از سازمانهای تروریستی می باشد که در ترکیه طی 30 سال گذشته سبب کشته شدن هزاران انسان گردیده است، به باور راقم این سطور خطر سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان برای بسط صلح و مردم غیرکرد منطقه صدها بار به مراتب بیشتر از گرو‌های تروریستی نظیر داعش(دولت اسلامی) می باشد. همانطور که امروز مشاهده می گردد دیر یا زور قدرتهای جهانی و منطقه‌ای بر علیه دولت اسلامی متحد خواهند شد ولی همین دولتها سالهاست که با گسیل سلاح و انواع حمایتها از ابزار ترور و تروریسم نظیر حزب کارگران کوردستان برای به پیش راندن مقاصد سیاسی خود در ترکیه بهره می برند وگرنه زیست پ‌ک‌ک طی 30 سال گذشته بدون درنظر گرفتن مسائل یاد شده ساده‌انگارانه می باشد. حزب کارگران کردستان سالهاست که در جهت تغییرات هدفدار بافت ائتنیکی و دمگرافیک مناطق مختلف قدمهای بزرگی را برداشته است.   منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/jovd6hn
پی‌نوشت: در این میان حمایت بسیاری از شخصیتهای شناخته شده کرد ایرانی خارج‌نشین از عملیاتهای مسلحانه و تروریستی حزب کارگران کردستان بر علیه ترکیه ولی عدم کاربرد سلاح توسط گروه‌های کرد در داخل ایران نیز خود مقاله‌ای دیگر را می‌طلبد.