۱۲/۲۷/۱۳۹۴

شاهین‌های آزاد کردستان(تاک) مسئولیت حمله انتحاری آنکارا را بر عهده گرفت

شاهین‌های آزاد کردستان(تاک) مسئولیت حمله انتحاری آنکارا را بر عهده گرفت
یکی از سازمان‌های تروریستی اقماری حزب کارگران کوردستان به نام شاهین‌های آزاد  کردستان یا تاک مسئولیت حمله انتحاری تاریخ 13 اسفند شهر آنکارا را بر عهده گرفت.
میلیتان‌های تاک (Teyrêbazê Azadiya Kurdistan) طی حمله انتحاری 13 اسفند سبب کشته شدن 37 شهروند غیرنظامی ترکیه شده بودند، در عین حال شاهین‌های آزاد کردستان طی بیانیه رسمی که منتشر نموده هویت میلیتان انتحاری را سحر چاغلا دمیر اعلام نموده که چند روز پیش وزارت کشور ترکیه نیز هویت یکی از میلیتان‌های انتحاری را سحر چاغلا دمیر متولد 1992 شهر قارس ترکیه اعلام نموده بود.   
یادآورشویم که شاهین‌های آزاد کوردستان مسولیت حمله انتحاری 17 فوریه که منجر کشته شدن 29 شهروند ترکیه شده بود را نیز بر عهده گرفته بود.
زیرساختهای تشکیل سازمان تروریستی شاهین‌های آزاد کردستان در سال 1993 شکل گرفته ولی این سازمان در سال 2004 اعلام موجودیت نموده است. تاک تاکنون بیشتر در عملیات‌های تروریستی و انتحاری که توریست‌ها و اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار داده شناخته می‌شود. شاهین‌های آزاد کردستان با نقد نقصان نیروهای نظامی حزب کارگران کردستان(ه‌پ‌گ) به تعریفی فعال از خود در عملیات‌های تروریستی پرداخته است. مانیفست شاهین‌های آزاد کردستان ترویج حملات انتحاری در سراسر ترکیه و اهداف غیرنظامی بیان گردیده است. تاک خود را مستقل از دیگر گروه‌های مسلح و افراطی کرد معرفی نموده و تاک را به عنوان "فدائیان" معرفی نموده‌اند. 
شاهین‌های آزاد کردستان از سال 2008 در لیست سازمانهای تروریستی ایالات متحده آمریکا جای گرفته و در عین حال تاک در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا نیز قرار داد.   
منابع ترجمه:
http://tinyurl.com/hgvjbwf 
http://tinyurl.com/zek6rox