۱۱/۰۸/۱۳۹۱

شیرناک: 4 عضو حزب کارگران کردستان دستگیر شد

بر اساس اخبار سایت روزنامه استار چاپ ترکیه نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه در شهر شیرناک موفق به دستگیری 4 تروریست از اعضای حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) شده اند.
میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در محل زندگی نظامیان شیرناک با اسلحه در پی حمله تروریستی بوده اند که با شلیک اولین گلوله خوشبختانه نیروهای نظامی ترکیه موفق به دستگیری اعضای پ.ک.ک گشته اند.
علت تثبیت سریع میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان استفاده از دوربین های ترمال در منطقه بوده است.
اعضای حزب کارگران کردستان برای بازپرسی به شعبه ضدترور ترکیه در شیرناک منتقل گشته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/a4v9r2o
ضربه ای دیگر بر منابع مالی حزب کارگران کردستان
مجلس ملی ترکیه دیروز لایحه ای را برای مسدود نمودن منابع فاینانس سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) به تصویب رساند.
از این پس با تثبیت شرکت های و یا موسساتی که به فعالیت های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان یاری می رسانند برخورد شده و حساب هایشان در صورت اثبات تامین منابع مالی مسدود خواهد شد. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ag3pr6k