۷/۲۳/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کامیونی را به آتش کشید

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که این روزها خیرهای متعددی از به آتش کشیدن مدارس کودکان ترکیه ای، ربودن و گروگان گیری شهروندان ترکیه و الخصوص معلمین و وکلا و ... را هر روزه می شنویم در جدیدترین سلسله اعمال خشونت طلب خود اقدام به آتش کشیدن 1 ترانزیت نموده است.
حادثه تروریستی به آتش کشیدن 1 واحد ترانزیت توسط میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان درشهر تونجلی ترکیه و در 13 کیلومتری جاده ارزینجان بوقوع پیوسته است. 
اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان پس از بستن قسمت کوچکی از جاده و پیاده کردن رانندگان اقدام به آتش کشیدن 1 واحد کامیون نموده و در دیگر سو به جاسازی بمبی در داخل ترانزیتی در کنار جاده مباردت نمودند، هدف این بمب گذاری وارد ساخت خسارت جانی به مامورینی که در تعقیب تروریستها به محل نزدیک خواهند شد بود.
حادثه تروریستی مذکور در ساعت 13:00 روی داده است، بر اساس مشاهدات مردم منطقه تروریستهای عضو حزب کارگران کوردستان (PKK) متشکل از 10 نفر بوده اند.
خوشبختانه با هوشیاری نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه بمب موجود در ترانزیت خنثی شد و حادثه فجیع جلوگیری شد.
برای دستگیری تروریستها در منطقه عملیاتی با حمایت هلیکوپترهای جنگلی ترکیه آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9a4l8dk
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) پس از شروع بهار عربی و جنگ داخلی در سوریه به شدت فعال گشته است و روزی نسیت که خبر از کشتارهای این سازمان تروریست- فاشیست خبری در مدیای منطقه ای و جهانی منتشر نگردد، کارشناسان مبارزه با تروریسم علت این حجم از فعالیت پ.ک.ک را استفاده ابزاری به مانند همیشه از این کارت بازی توسط همسایگان ترکیه و قدرتهای جهانی معرفی می کنند.