۴/۱۱/۱۳۹۱

حمله تروریستی حزب کارگران کوردستان در شهر حکاری ترکیه

بر اساس اطلاعاتی که سایت روزنامه زمان چاپ ترکیه منتشر کرده است امروز حمله تروریستی از سوی میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) به نیروهای نظامی ترکیه صورت گرفته است.
بر این اساس حمله تروریستی حزب کارگران کوردستان در شهر حکاری و در منطقه چوکورجای محقق شده است. گروهی متشکل از تروریستهای پ.ک.ک اقدام به تیراندازی با استفاده از سلاح های دروبرد و راکت انداز نموده اند.
خوشبختانه در این عملیات تروریستی خسارت جانی صورت نگرفت، در منطقه نیز عملیات وسیعی برای دستگیری تروریستها آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/7xghbgr
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) به همراه چندین گروه دیگر تروریستی و نژادپرست از جمله گروههای رادیکال و خشونت طلب کرد ترکیه می باشند که برای مثال در ترکیه طی حیات 30 ساله خود سبب مرگ بیش از 30.000 شهروند ترکیه که 700 کودک نیز در لیست کشته شدگان قرار دارند نقش اساسی داشته اند. این گروههای تروریست، رادیکال و نژادپرست کورد به خیال خود با کشت انسانها سعی در حفظ زبان کردی و سیاست کردستانیزه کردن منطقه دارند، در حالیکه برعکس دولتها به علت تعدد گروههای تروریستی کرد سعی در سرکوب حقوق اقلیت کرد در کشورها داشته و اعمال نژادپرستانه و سیاست های کردستانیزه کردن منطقه به زور اسلحه نیز سبب ایجاد حس کینه و نفرت در ملت ترک و دیگر گروههای ائتنیکی منطقه گشته است

حمله تروریستی حزب کارگران کردستان در شهر وان ترکیه

در شهر وان و در منطقه اوزآلپ حمله تروریستی از سوی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) بر علیه نیروهای امنیتی ترکیه با استفاده از سلاح های دوربرد و راکت انداز صورت گرفت.  
حمله تررویستی حزب کارگران کوردستان در ساعت 21:30 و استفاده از فضای تاریک هنگام شب صورت گرفته است. پس از اولین دقایق تیراندازی خوشبختانه نیروهای نظامی موجود در محل آتش متقابل گشوند و دقایقی نیز آتش بین دو طرف رد و بدل شد. خوشبختانه این حادثه تروریستی تلفات جانی و مالی در بر نداشت.
در منطقه مذکور عملیات وسیعی بر علیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان شروع شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/86ytbof
شروع عملیات ضد ترور در شهر تونجلی ترکیه
صبح امروز گروهی متشکل از 15 تروریست از اعضای حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر تونجلی ترکیه اقدام به بستن راه مبادلاتی نموده و به تبلیغ و پروپاگاندای حزب کارگران کردستان پرداخته اند.
پس از اطلاع نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و گسیل به محل به مانند همیشه تروریستها اقدام به فرار به سمت جنگ نمودند.  
با اطلاع دهی شهروندان منطقه مذکور عملیات وسیعی از سوی نیروهای نظامی ترکیه بر علیه میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در شهر تونجلی ترکیه آغاز شده است. نیروهای کاماندوی ترکیه با حمایت هلی کوپترهای اسکورسکی و کبری در حال جستجوی تروریستهای حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در منطقه می باشند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8xesqzw