۹/۱۷/۱۳۹۲

حزب کارگران کردستان 4 سرباز ترکیه را ربوده و به گروگان گرفت

گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان با بستن قسمتی از جاهده لیجه شهر دیاربکیر ترکیه اقدام به توقف ماشینی سواری نموده و پس از بازرسی و کنترل مسافرین 4 سرباز غیرمسلح موجود در ماشین توسط میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان ربوده و به گروگان گرفته شد.
این حادثه تروریستی در اوایل ظهر و در دشت فیس واقع در منطقه لیجه شهر دیاربکیر ترکیه اتفاق افتاده است. 4 سرباز دزدیده شده به ترتیب 2 درجه‌دار و 2 گروهبان بوده‌اند. میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان با توقف 3 ماشینی که از منطقه گذر می کردند نیز هر 3 ماشین را به آتشی کشیدند.
برای بازپس گیری 4 سرباز ربوده شده ترکیه در منطقه عملیاتی تسوط نیروهای ژاندارمری و کاماندوهای مخصوص مبارزه با ترور آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/l7nsprh
بنا به اخباری که در روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه منتشر شده سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در حالی که آتش بس با دولت ترکیه به سر می برد در حال آماده نمودن برای مبارزه مسلحانه و انجام عملیات تروریستی در عین حال تغییر در کادرهای بالادستی پ.ک.ک را در دستور کار خود داده است.
تغییرات تاکتیکی که در سطوح بالادستی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان حاصل شده پس از تعیین موردا قاراایلان به سمت نیروهای مدافع خلق یا همان ه.پ.گ از سوی شخص عبدالله اوجالان رهبر پیشین پ.ک.ک صورت گرفته است.
بر اساس منابع اطلاعاتی ترکیه رهبران سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در حال آماده شدن برای عملیاتهای تروریستی در ماه های پیش رو و در مناطق شهری می باشند تا دولت ترکیه را در وضعیت بغرنجی قرار دهند. بر این اساس بسیاری از انبارهای مهمات و مخفیگاه های این سازمان مخفوف کردی در حال تغییر و تجدید می باشد و تمامی این تغییرات نشان اتز شروع دوباره کشتار انسانها توسط این سازمان القاعده کوردی در منطقه می باشد.
منبع ترجمه خبر:    
http://tinyurl.com/k6dw5bt