۱۲/۰۷/۱۳۹۰

افزایش 50% استفاده ابزاری از کودکان در حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

سیاستهای حمایت آمیز مجلس ترکیه و کمسیونی که در رابطه با حقوق کودکان کرد در مجلس ترکیه تاسیس شده است به تمام معنا سبب خشم و ناراحتی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) شده است.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که از سوی پایگاه های اطلاعاتی ترکی هدر بیش از 15 شهر ترکیه صورت گرفته است پس از تصویب ماده قانونی که انداختن سنگ و مولوتوف کوکتل را برای کودکان جرم در نظر می گیرد کادر رده بالای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) اقدام به نشر پروپاگاندا برای سنین 16-17 ساله کرد نموده است. 
بر اساس نتایج تحقیقات استفاده ابزاری از کودکانی که در عملیات های تروریستی شرکت داشته اند با افزایش 50% مواجه شده است. بر تاکتیک های گروههای نژادپرست و رادیکال کرد استفاده از کودکان خردسالی می باشد که قبلها به جرمی همچون انداختن مولوتوف کوکتل، سنگ، خسارت به اموال عمومی و ... مورد تعقیب قضائی پلیس قرار گرفته و دستگیر شده اند ولی با وساطت گروههای دمکرات ترکیه اکنون آزاد می باشند. 
بیشتر کودکانی که در حین جرمهای که ذکر شد دستگیر شده اند اکثراً دارای سوابق قضائی می باشند. 
هدف کارد رده بالای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) تنها و تنها ایجاد فضای پروپاگاندا و استفاده ابزاری از دستگیری کودکان در جهت منطقی جلوه دادن موارد نقض شده توسط این کودکان می باشد.
بیشتر استفاده ابزاری سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از کودکان در شهرهای حکاری و شیرناک و مرسین صورت می گیرد. 
کادر رده بالای پ.ک.ک با انتخاب کودکان کرد و استفاده ابزاری از آنها در اعتراض های خیابانی سبب آمادگی آنها از نظر حس کینه و نفرت نسبت به هویت ترک شده و در مراحل بعدی که به سنین بیش تر از 15 سالگی قرار می گیرد به عنوان کادر کوه مورد استفاده قرار می دهد. 
در وبلاگ اخبار حزب کارگران کوردستان بارها از بکارگیری و استفاده ابزاری از کودکان کردها مقاله های علمی و موثق متعددی را منتشر کرده ایم.
منبع خبر: روزنامه زمان چاپ ترکیه
http://tinyurl.com/6oofj28