۱۰/۲۰/۱۳۹۴

58 میلیتان‌ حزب کارگران کردستان در حین فرار با لباس زنانه دستگیر شدند

بر اساس بیانیه رسمی ستاد ارتش ترکیه 58 میلیتان سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ‌ک‌ک در حین فرار از مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه با لباسهای زنانه و پنهان شدن در میان مردم دستگیر شده‌اند.
در عین حال در بیانه ارتش ترکیه طی 9 هفته گذشته که عملیاتهای ضدتروریستی نیروهای نظامی ترکیه تداوم داشته 384 تروریست به هلاکت رسیده‌اند. 
18 میلیتان حزب کارگران کردستان به هلاکت رسید
ارتش ترکیه امروز نیز بیانیه‌ای صادر نمود، در بیانیه ت‌س‌ک ابراز شده که در پاک‌سازیهای شهرهای مرزی ترکیه از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان ارتش موفق به هلاکت 2 تروریست در جیرزه و 16 تروریست دیگر در منطقه جیزره شده است.
 در دیگر سوی 3 نفر به جرم همکاری و فراهم نمودن مهمات برای حزب کارگران کوردستان در شهر آغری دستگیر شده‌اند، از محلهای مسکونی دستگیر شده‌گان 2 خشاب، 60 مرمی 7.62، 1 تفنگ شکار و ..کشف شده است.
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به مانند برادر ناتنی‌اش دولت اسلامی(داعش) از کودکان به عنوان ابزاری جهت پیش‌برد اهداف دانسانی خود بهره می برد. کودکانی بی‌بضاعت زیر 20 سال خانواده‌های کرد که می باید در مدارس و یا در پایگاه‌های علمی پیگیر فراگیری علوم مدرن باید به سبب تهدید و ارعاب و یا در بعضی اوقات همکاری خانواده‌ها در کمپهای حزب کارگران کوردستان ‌آموزش بمب‌گذاری، کاربرد اسلحه، ساخت مولوتف کوکتل و ... را می آموزند، اغلب کشته شده‌گان داخل شهری که عضو این سازمان مخوف کورد‌اند کودکان زیر 25 سال می باشند.
منابع ترجمه اخبار:
http://tinyurl.com/gmz99l6  
http://tinyurl.com/heyso4d