۲/۲۸/۱۳۹۳

حزب کارگران کردستان طی 6 ماه 331 کودک را ربوده است

پس از ربوده شدن سینان 14 ساله توسط میلیتانهای سرتاپا مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان خانواده‌هائی که طی 6 ماه گذشته فرزندشان توسط این سازمان مخوف کردی ربوده شده دست به ایجاد کمپینی زدند که با تجمع خانواده‌های داغدار تابلوی ترسناکی از اعمال ضدانسانی پ.ک.ک و استفاده ابزاری از کودکان محروم خانواده‌های کرد مشخص گردید.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی اداره امنیت ترکیه تنها طی 6 ماه گذشته بیش از 331 کودک توسط میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان ربوده و به کمپ های این سازمان افراطی و رادیکال کورد در کوه های قندیل منتقل شده‌اند، آمار غیررسمی حاکی از این می باشد که در کوههای قندیل و کمپ های پ.ک.ک اکنون حدود 8 هزار کودک کورد در حال آموزش نحوه سربریدن انسانها بجای تحصیل علوم مترقی و انسانی می باشند.
بیشتر کودکان زیر 20 سال خانواده‌های فقیر کرد که توسط سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان ربوده و برای آموزش به کمپ های پ.ک.ک در شمال عراق منتقل می شوند در شاخه به اصطلاح جوانان حزب کارگران کردستان به نام "جوانان انقلابی وطن‌پرست" دوره‌های آموزشی  ایدئولوژیک پ.ک.ک را گذرانده و اغلب به عنوان بمب های زنده بکار می روند، به طوریکه اغلب بمب گذاریهائی که طی چند سال پیش در گوشه و کنار شهرهای ترکیه صورت گرفته از سوی همین کودکان زیر 20 سال کورد می باشد و نگاهی به آرشیو بخش کشته شدگان سایتهای پ.ک.ک، پژاک و ... حاکی از استفاده ابزاری از کودکان کورد می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/n7qzyj4 
طرفداران ترور و تروریسم سبب زخمی شدن 3 نفر در داخل شهر شدند
گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در منطقه لیجه از توابع شهر دیاربکیر ترکیه اقدام به حمله به 3 نفر شهروند ترکیه‌ نمودند که بر اساس اخبار اولیه روزنامه سؤزجۆی ترکیه حال یکی از 3 نفر وخیم گزارش شده است.
رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ترکیه نیز طی خبری خبر حمله تروریستی در داخل شهر به 3 شهروند ترکیه را تائید نمود، بر اساس گفته‌های رئیس نیروهای مسلح ترکیه این حادثه تروریستی از سوی 6 میلیتان مسلح حزب کارگران کردستان صورت پذیرفته است. علت حمله تروریستی اقدام به ربودن 2 کودک از سوی میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان ابراز شده است. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/on7np9j