۹/۲۶/۱۳۹۱

تطابق نقشه قاچاق و تروریسم در ترکیه

بر اساس آماری که از سوی سندیکای مواد نفتی ترکیه در راطبه با تهیه نقشه قاچاق سوخت در ترکیه تهیه و منتشر شده به صورت تامل برانگیزی نقشه های تروریسم و قاچاق در ترکیه تطابق کاملی با هم دارند که نشان از فعالیت گروههای تروریستی به مانند حزب کارگران کردستان، حزی حیات آزاد کردستان یا پژاک، تاک و دیگر گروههای تروریستی کورد موجود در منطقه در امر انواع قاچاق می باشد.
مدیر شرکت سوخت شعبه ارزروم ترکیه از کارهای صورت گرفته با قاچاقچیان سوخت خبر داده است، بنا به آمار وی که سبب ترسیم نقشه قاچاق سوخت ترکیه شده است مبادی قاچاق سوخت در ترکیه دقیقاً از سوی مرزهائی که سازمانهای تروریستی به مانند حزب کارگران کوردستان(Partiya Karkerên Kurdistan) و دیگر سازمانهای تروریستی کرد موجود در منطقه کنترل می گردد صورت می گیرد. البته سازمانهای جهانی مبارزه با مواد مخدر و انواع قاچاق بارها از وجود مافیای قاچاق مخصوصاٌ مواد مخدر توسط سازمانهای تروریتی به مانند حزب کارگران کردستان بارها خبر داده و مطالبی علمی را منتشر کرده اند. یکی از مهمترین منابع تعمین فاینانس گروههای ترویستی همچون پ.ک.ک، پژاک، تاک و ... همین تجارت و ترانزیت انواع قاچاق می باشد که آیت الله هائی به مانند بی بی سی فارسی این امر را با نام "کولبران کرد" به دایرالتمعارف دهخدا افزوده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bss6qxw
حزب کارگران کردستان و قاچاق انواع مواد مخدر
پلیس مبارزه با مواد مخدر ترکیه طی عملیاتی که درشهر دیاربکیر ترکیه انجام داد توانست ضربه مهلکی را بر تن بیمار سازمان تروریتی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) وارد سازد، در این عملیات بسیش از 21 تن انواع مواد مخدر که تامین کننده هزینه های خرید سلاح، ایجاد کانال تلویزیونی، سایت و .. پ.ک.ک می شوند توسط پلیس ترکیه کشف و ضبط گردید.
عملیات وسیعی مبارزه با مواد مخدر ترکیه که با استفاده از چندین دستگاه هلیوپتره، نیروهای مبارزه مخصوص با ترور، نیروهای ژاندارمری، سگ های مواد یاب و ... در 7 نقطه صورت گرفت کشفی تاریخی را در راه مبارزه با مواد مخدر با کشف 21 تن انواع مواد مخدر ثبت کرد.
در این عملیات 830 هزار لیره ترکیه، 25 کیلوگرم ماده آمونیوم نیترات و هزاران تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردید.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ckhur4l