۹/۲۲/۱۳۹۲

تبلیغ ایدئولوژی راسیسم افراطی کردزبان در تلویزیون مسعود بارزانی

ناسیونالیست شناخته شده کردزبان "مسعود بارزانی" که پس از اشغال عراق توسط آمریکا به سبب همکاری که با نیروهای آمریکائی در سقوط صدام حسین و اشغال عراق داشت توانست از موقعیت به عمل آمده بهترین بهره را برده و موفق به تشکیل حکومت خودمختاری در منطقه کردنشین عراق بشود. اکنون که چندین سال پس از این ماجرا می گذرد و حکومت اقلیم کردستان عراق به سبب وجود منابع عظیم نفت و گاز موجود در شهر ترکنشین کرکوک توانسته منابع مادی زیاد را فراهم کند از تمامی امکانات برای تبلیغ ایدئولوژی راسیسم کردزبان مبتنی بر کردستانیزه کردن منطقه وسیعی از این جغرافیا که شاید تنها جرم بسیاری از مناطقی که ملزم به کوردستانی شدن می باشند گذر چند تا چندصد نفر کردزبان در طول تاریخ حیات بشریت باشد به چشم می خورد.
برای مثال نقشه‌ی فوق از سوی تلویزیون روودا (rudaw) و در هنگام تشریح آب و هوای به اصطلاح کوردستان را نشان می دهد که صدها شهر و منطقه غیرکردنشین و بعضا چند نفر کردنشین که در طول حیات بشریت ارتباطی با کوردزبانان نداشته را به تصویر می کشد که توسط تلویزیون روودا که از سوی نزدیکان مسعود بارزانی پخش می گردد را با نام و نقشه کوردستان به تصویر می کشد. گرچه که سال 2013 بوده و نمی توان به نگریستن به چشم میلیونها انسان منطقه‌ای را فتح نمود و چنین اعمال به شدت نژادپرستانه‌ای که در سطح دولتی صورت میگیرد سبب ترس از فرداها را در دل مردمان مناطقی که در تصویر مذکور به اصطلاح کردستان نامیده میشود را محیا می سازد که آیا نسل کشی به مانند آنچه که ارامنه در قره‌باغ آزربایجان شمالی تحقق ساختند برای کردستان شدن هزاران شهر و دیاری که با نام به اصطلاح کوردستان آغشته شده لازم نیست؟ آیا بدون پاک سازی ائتنیکی وسیع و تحقق نسل کشی های متعدد می توان حتی به کردستانی بودن مناطق موجود در نقشه فکر نمود؟ براستی علت بی‌تفاوتی مسئولین دولت ایران و فارس زبانانی که در رگهایشان هنوز هم خون پاک آریایی جاریست نسبت به این نژادپرستیها که قسمت بزرگی از جغرافیای ترکنشین ایران را نیز دربرمی گیرد نشانه چیست؟ آیا از کارت بازی گروههای افراطی و مسلح کردزبان برای ساکت نمودن و تحت فشار قرار دادن ترکان این جغرافیا می باشد؟ این نفرت پراکنی که با سکوت معنی دار گروههای کردزبان منطقه همراه می باشد در بهترین حالت می تواند چه نتیجه‌ای را برای تمامی مردمان منطقه به ارمغان آورد؟ آیا کردها به مانند تاریخ 100 سال گذشته نقش چماغ قدرتهای خارجی برای بازیهای منطقه‌ای و جهانی و سرکوب دیگر ملل را بر عهده گرفته‌اند؟
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/klwprk3

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر