۴/۳۱/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حکومت بشار اسد

بر اساس اطلاعاتی که طی ماههای گذشته هر از چندگاهی منتشر می شود گروهی از کردهای سوریه ای در کنار بشار اسد و حزب بعث قرار گرفته و در قتل عام معترضین نقشی اساسی را ایفا کرده اند.
از جمله گروههای کورد سوریه ای پ.ی.د می باشد که زیر شاخه سوریه ای حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) می باشد و در کشتار معترضین سوریه ای نقشی اساسی را داشته است به طوریکه امروز بیشتر مناطق مرزی ترکیه – سوریه توسط میلیتانهای این حزب به شدت خشونت طلب، رادیکال، نژادپرست و ارتجاعی کنترل می گردد. 
بشار اسد و پدرش حافظ اسد سالهای گذشته تجربه استفاده ابزاری از گروههای تروریست کورد را در اندوخته دارند و این اولین باری نیست که دست به حمایت و استفاده ابزاری از گروههای تروریستهای به مانند حزب کارگران کردستان (PKK) دست می زنند، بلکه صحبت از همکاری وسیع سازمان تروریستی به مانند حزب کارگران کوردستان می باشد که علارغم به اصطلاح مبارزه برای آزادی کردهای ترکیه یا اکنون در قتل عامهای معترضین سوریه ای که برای برابری و دمکراسی مبارزه می کنند نقشی اساسی را بر عهده گرفته است. این نشان از هدف واقعی گروههای تروریست و رادیکالی به مانند پ.ک.ک، پژاک، پ.ی.د، اشغال کنندگان کرکوک ترک نشین و ... می باشد که در صورت ایجاد شرایط و منابع خویش دست از هیچگونه کشتاری برنمی دارند.
حمایت سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از حکومت بشار اسد تنها برای استفاده از فای بوجود آمده می باشد، و به نظر می رسد نوعی شکاف مابین جامعه کرد سوریه ای بوجود امده است. عده ای طرفدار مسعود بارزانی ناسیونالیست شناخته شده کورد و عده ای دیگر حامی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) گشته اند. سوریه محل تقابل دو تفکر رادیکال، نژادپرست و ارتجاعی پ.ک.ک و قدرت سیاسی و ملی گرائی نرم مسعود بارزانی شده است. غرب نیز به علت انقضاء تاریخ مصرف سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان خواستار پیروزی مسعود بارزانی در سوریه و منطقه می باشد. 
پیروزی حزب کارگران کردستان بر مسعود بارزانی  در سوریه می تواند زیرساختهای قندیل جدیدی را در سوریه بنا نهد و این بزرگترین مانع برای تحقق و تثبیت استقلال حکومت کورد شمال عراق می باشد و این نیز به نوبه خود سبب تضعیف رابطه مابین ترکیه و حکومت کرد شمال عراق خواهد گشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر