۴/۳۱/۱۳۹۱

ابعاد مختلف حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

در ترکیه بعضی از انسانها هنوز حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) را به مانند سازمانی که برای احقاق حق و حقوق اقلیت کرد تلاش و مبارزه می کند معرفی می کنند و خاوستار مذاکره دولت ترکیه با سازمان تررویستی حزب کارگران کردستان می باشند، به نظر آنان شاید با گفتگو بتوان مسئله کرد و حزب کارگران کوردستان را فیصله داد. آنان مسئله کرد را در هم آمیخته با مسئله ترور و حزب کارگران کردستان می بینند و به نظر آنان در صورتیکه بتوان با حزب کارگران کوردستان به توافقی رسید مشکل اقلیت کرد در ترکیه حل خواهد شد، درحالیکه به نظر چنین نیست. چون شاید حزب کارگران کردستان و اقلیت کورد ترکیه دارای شباهتهائی به هم باشند و پ.ک.ک از زمان تولد تا کنون نیز تماماً در فکر تنهاترین مرجع برای گفتگوی کوردها را در ذهن خود پرورانده باشد ولی به هیچ وجه چنین نیست.
میکرو ترور
حزب کارگران کردستان را به مانند گروههای تروریستی به مانند ائتا، ایرا و ... شمردن به نظر راه را به خطا رفتن می باشد. یکی از علت های عمده این خطا در علت تولد حزب کارگران کوردستان نهفته و دیگر به تفاوت ایرا، ائتا و ... با حزب کارگران کردستان برمی گردد، پ.ک.ک یک میکرو ترور می باشد. حزب کارگران کوردستان تنها از تجارت مواد مخدر میلیاردها دلار منابع مادی بدست می آورد.
دیروز فرماندار شهر دیاربکیر ترکیه طی مصاحبه تلویزیونی از کشف مواد مخدری به ارزش 1.7 میلیارد لیره (1 میلیارد دلار) تنها در یک عملیات چند روز گذشته خبر داد. این رقم به اندازه صادرات کشور ارمنستان در طول یک سال می باشد. به عبارت دیگر سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان مقدار منابع مالی که از طریق کاشت، تجارت، ترانزیت و ... مواد مخدر بدست می آورد به اندازه صادرات بعضی از کشورها می باشد. تمامی ارگانهای امنیتی اروپا نیز آمار مربوط به تجارت مواد مخدر حزب کارگران کردستان را تایید می کند، به طوریکه 75% تجارت مواد مخد اروپا زیر نظر حزب کارگران کوردستان صورت می گیرد. بر اساس امار رسمی Interpol این آمار در بعضی از سالها حتی به 80% نیز رسیده است. این تجارت وابسته به شمال عراق، جنوب غربی ترکیه، اروپای غربی به شبکه های مافیای مناطق مذکور چه به طور مسلح و چه زیرشاخه سیاسی پ.ک.ک وابسته می باشد. کشت انواع مخدر توسط میلیتانهای حزب کارگران کوردستان و نگه داری از تاسیسات صنعتی بسیار وحشتناک می باشد. بزرگترین بخش شبکه در اروپای غربی و در دیاسپورای کرد می باشد که کودکان 8 تا 10 ساله در فروش و بازاریابی نقشی اساسی را بر عهده می گیرند. با این موارد مقدار پولی که از این تجارت غیرقانونی نسیب دیاسپورای و مافیای کرد می شود بی شک در راه تحقق خواسته های به حق اقلیت کرد ترکیه نمی باشد.
بسیاری از ارگانهای سیاسی، امنیتی، ملی و ... دنیا از وجود ارتباط عمیق حزب کارگران کردستان (PKK) با مافیای تجارت و ترانزیت مواد مخدر خبر داشته و راه کارهائی در این مورد داشته اند، تنها در ترکیه می باشد که ابعاد تجارت وسیع مواد مخدر پ.ک.ک لاپوشانی می گردد.
حزب کارگران کوردستان و قاچاق کودکان
بنا به آمار رسمی حزب کارگران کردستان و منابع امنیتی ترکیه و دنیا بیش از 80% به اصطلاح میلیتنهای حزب کارگران کوردستان از کودکان تامین می گردد و باید گفت پ.ک.ک دارای بزرگترین شبکه قاچاق و مافیای کودکان در دنیا را به خود اختصاص داده است. کودکان زیر 18 ساله مناطق کردنشین به عنوان میلیتان به کادر کوهی حزب کارگران کردستان افزوده می گردند. متاسفانه نه در ترکیه و نه در دنیا هیچ سازمانی علت استفاده ابزاری از کودکان زیر 18 سال کرد را در کوههای قندیل پیگیری نمی کند. در دنیا برای ازدواج کودکان زیر 18 سال با پیرمردان 60 ساله منابع و ارگانهای متعددی پیگیری می کنند در حالیکه هیچ ارگانی از به دست گرفتن اسلحه توسط کودکان و دختران کورد زیر 18 سال و شرکت این چنان کودکان در عملیات های انتحاری را پیگیری نمی کند. در دنیا و ترکیه هیچ ارگانی به موضوع حقوق کودکان کردی که به عنوان تروریست در کمپ های حزب کارگران کردستان آموزش م یبینند رسیدگی نمی کند. باید پرسید که چه تعداد از میلیتانهای ایرا و ائتا و ..را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دادند؟
استفاده ابزاری سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) ازکودکان کورد بی شک ارتباطی با پرورش حرکتی تروریستی بر پایه ائتنیک مشخصی نبوده و پا را بسیار فراتر از این گذاشته و دقیقاً بنا به تعاریف و استانداردها جهانی در شبکه تجارت و قاچاق کودکان نقشی اساسی را ایفا می کند. 
حزب کارگران کردستان و ارتباطات خارجی
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان طی حیات 30 ساله خود همواره از قدرت های منطقه ای و خارجی برای ادامه حیات خود بهره جسته است. ارتباطات حزب کارگران کردستان با کشورهای ایران، سوریه، اسرائیل، آمریکا، روسیه و ... موضوع جدیدی نیست. حزب کارگران کردستان درسوریه با همکاری بشار اسد نقشی اساسی در کشتار معترضین سوریه ای را ایفا می کند و به قولی در کنار و همپای رژیم توتالیاتر و دیکتاتور بشار اسد به مبارزه با معترضین سوریه ای می پردازد در حالیکه هدف خود را در ترکیه مبارزه برای احقاق حقوق اقلیت کرد معرفی می کند، آیا این دو موضع می تواند در کنار هم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر اعمال حزب کارگران کوردستان با اسلحه تنها زاویه ای مبتنی بر پان کردیسم نداشته و مسائل 30 سال گذشته دقیقاً ادعای فوق را ثابت می کند که پ.ک.ک به فراتر از ترکیه می اندیشد.
درک وجود حزب کارگران کوردستان با تمامی موارد مذکور امکان پذیر می باشد. 
منبع ترجمه مقاله: سایت روزنامه استار چاپ ترکیه – به قلم سئدات لاچین ار
http://tinyurl.com/cbpr2z2

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر