۱/۱۸/۱۳۹۱

انفجار خط لوله نفت توسط حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

خط لوله نفت شهر ترک نشین کرکوک به یومورتالیک ترکیه توسط سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) منفجر شده است.
بر اساس اخباری که در مدیای ترکیه منتشر شده است سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از سه نقطه متفاوت اقدام به بمب گذازی و منفجر ساخت خط لوله انتقال گاز نموده است.
پس از اطلاع از بمب گذاری و خراب کاری حزب کارگران کوردستان (PKK) نیروهای متخصص برای جلوگیری از نشت نفت به منطقه اعزام شدند، در کنار نیروهای فنی عملیات وسعیی نیز در منطقه برای دستگیری میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان آغاز شده است.
محل دقیق انفجار خط لوله شهر ترک نشین کرکوک به یومورتالیک ترکیه در حدود 1 کیلومتری شهر شیرناک ترکیه می باشد، بر اساس اطلاعات اولیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در ساعت 03:00 اقدام به بمب گذاری در خط لوله انتقال نفت نموده است.
سایت فرات نیوز ارگان رسمی پروپاگاندای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) در خبری که چند ساعت پیش منتشر ساخت مسئولیت بمب گذاری خط لوله انتقال نفت را سوی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان و بخش نظامی آن ه.پ.گ بر عهده گرفت.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/cz4jwar 
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان بارها چنین اقدامات خرابکارانه ای را انجام داده است.

کودک ربائی و فروش کودکان توسط حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

ادعانامه سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک (K.C.K) طی روزهای گذشته به سیستم قضائی ترکیه تسلیم شد. در ادعانامه اتحادیه جوامع کردستان انواع جرمهای غیرانسانی به مانند کودک ربائی، فروش کودکان و ... نیز جای وسیعی را به خود اختصاص داده است.
ادعانامه سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان متشکل از 147 محبوس و 193 مدافع می باشد که طی روزهای گذشته به دادگاه جزائی شعبه 15 شهر استانبول تسلیم گردیده است. در ادعانامه به سخنان یکی از شاهدان در مورد عضو گیری سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در شهرهای جای داده شده است.
بنا به موارد ادعانامه بسیاری از اعضای حزب کردها در ترکیه (ب.د.پ یا دست راست پ.ک.ک) نیز در تامین میلیتان برای حزب کارگران کوردستان نقشی اساسی داشته است. مسئولین حزب صلح و دمکراسی در زیر عنوان انجمن های مختلفی اقدام به جذب جوانان کم سن و سال کرد برای پ.ک.ک نموده اند. مسئولین ب.د.پ برای اعزام هر کودک کرد به محل های آموزش سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان مبلغ 7 هزار لیره ترکیه به والدین کودک پرداخت می کرده اند.
بر اساس اسناد موجود در کنار خانواده های کوردی که کودکان خود را در ازای دریافت پول به حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) فورخته اند خانواده هائی نیز وجود دارند که میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان برای گرفتن کودک آنها را مورد تهدید و شانتاژ قرار داده اند، شکایت بسیاری از این خانواده ها نیز در ادعانامه سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان جای گرفته است.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/7tkfa9w
در مورد سازمان تروریستی اتحادیه  جوامع کردستان و زیرساخت آن مقاله مفصلی در وبلاگ اخبار حزب کارگران کردستان و حزب حیات آزاد کردستان ترجمه و منتشر شده است.