۷/۱۳/۱۳۹۱

درگیری با حزب کارگران کردستان: 4 تروریست به هلاکت رسید

بنا به اخباری که از سوی سایت روزنامه خبری آخشام ترکیه منتشر شده است نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه در درگیری که با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) داشته اند موفق به هلاکت رساندن 4 تروریست گشته اند.
گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در جاده مبادلاتی الازیغ اقدام به بستن قسمت کوچکی از جاده نموده بودند که پس از این عملیاتی برای دستگیری تروریستها آغاز شده بود که طی تعقیب و گریز و درگیری بوجود آمده 4 تروریست به هلاکت رسیده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9t66fpb
درگیری با حزب کارگران کردستان: 2 تروریست به هلاکت رسید
بر اساس اخباری که از سوی سایت خبری استار ترکیه منتشر شده است نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه دیروز درگیری را با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) داشته اند که در این درگیری موفق به هلاکت رساندن 2 تروریست گشته اند.
بنا به اخبار منتشر شده درگیری ها در منطقه اروح از توابع شهر سیرت ترکیه صورت گرفته است، اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریست برعلیه یکی از پایگاه های منطقه بودند و اولین تیراندازی ها با استفاده از راکت انداز نیز به سمت پایگاه نظامی ترکیه صورت گرفته بود که خوشبختانه با هوشیاری سربازان ترکیه ای و دادن پاسخ در چند دقیقه منجربه هلاکت رسیدن 2 تروریست از اعضای پ.ک.ک گشت.
دیگر تروریستها نیز از تاریکی شب نهایت بهره را برده و به مانند همیشه گریختند، برای دستگیری تررویستها در منطقه با حمایت هلیکوپترها عملیاتی آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8n4jxsj
درگیری با حزب کارگران کردستان در بیتلیس: 1 تروریست به هلاکت رسید
بر اساس خبرهای منتشر شده نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه درگیری با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در شهر بیتلس و منطقه گوراویماق ترکیه داشته اند، در این درگیری نیروهای نظامی ترکیه موفق به هلاکت رساندن 1 تروریست گشته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8je9z2v
طرفداران حزب کارگران کوردستان مدرسه ای را در ترکیه به آتش کشیدند
بر اساس خبرهای منتشر شده در هنگام جنازه یکی از تروریستهای عضو حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) که در درگیریهای چند روز گذشته با نظامیان ترکیه به هلاکت رسیده بود گروهی از طرفداران این سازمان تروریست و خشونت طلب کرد اقدام به آتش کشیدن چندین مدرسه در شهر یوکسک اووای ترکیه نموده اند.
پلیس ترکیه که برای پراکنده ساخت طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان اقدام به پخش آب فشار قوی نموده طرفداران پ.ک.ک به کوچها گریخته و سپس به آتش کشیدن 1 مدرسه اقدام نمودند، متاسفانه یکی از مدارس تماماً در آتش سوخت.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8em9jp4

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر