۹/۲۳/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مخالف کلاس های آموزش زبان کردی می باشد

پس از رسمیت یافتن زبان کردی در ترکیه و فراهم ساخت زیرساختهای آموزش زبان کردی در ترکیه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) از حرکت دولت ترکیه متضرر شد، پ.ک.ک که از ایدئولوژی کشتار انسانها در رابطه با عدم تحقق حقوق کردها تغذیه میشود با احقاق تمامی حقوق کوردهای ترکیه ای رفته رفته این سازمان رادیکال کرد مارژینال تر می گردد به طوریکه در ماههای اخیر شاهد کشتار چندین غیرنظامی و بمب گذاری در شهرها بوده ایم.
پس از آغاز تدریس زبان کوردی در مدارس ترکیه حدود 24.000 دانش آموز خواستار بهره داری از زبان کردی گشته بودند که با تهدید، پروپاگاندا و ... که مدیای رادیکال کورد منطقه به راه انداخت رقم 24.000 دانش اموز به یکباره 6.000 نفر کم شد و دانش اموزان از انتخاب آموزش زبان کردی انصراف دادند.
بر اساس کارشناسان آموزش و تحصیل و متخصصین ترور و تروریسم به علت ترس سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) از آلت دست زبان کردی تهدید و پروپاگاندای بسیار بزرگی در مدیای رادیکال کورد بر علیه کلاس های اموزش زبان کوردی شکل گرفت به طوریکه آموزش زبان کردی به عنوان مرگ ایدوولوژی این سازمان رادیکال کرد آشکار گشت.
درخواست کلاس های آموزش زبان کردی در ترکیه بسیار بیشتر از رقم 24.000 دانش آموز پیش بینی می شد ولی شرکت کننده گان در کلاس های اموزش زبان کردی بسیار پائین تر از میزان پیش بینی شده محقق گشت، کارشناسان متعددی و از جمله چندی نویسنده کرد علت این موضوع را اعمال پروپاگاندای شدید مدیای رادیکال کورد معرفی می کنند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/c5zjj5f