۵/۱۶/۱۳۹۱

جمع آوری زکات و فطره از سوی حزب کارگران کردستان

بر اساس ادعائی که از سوی سایت روزنامه استار چاپ ترکیه منتشر شده است سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) شروع به جمع آوری فطره و زکات کردها نموده است، البته این اولین باری نیست که سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان اقدام به جمع آوری کمک های مردمی تحت عناونین مختلفی می کند مطمئناً آخرین بار نیز نخواهد بود.
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در زلزله وان ترکیه با حمله و چپاول بسیاری از ترانزیت های حامل اقلام دولتی برای زلزله زدگان نیز بار دیگر روی سیاه خود را نشان داده بود، در زلزله وان ترکیه در اوایل بسیاری از تریلرهای دولتی توسط مییلتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به غارت رفتند. بسیاری از اقلم دولتی به مانند پتوها، لوازم گرمایشی و ... به ناگهان سر از قندیل درآوردند.
جمع آوری فطره و زکات کرودهای ترکی های برای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) از سوی ارگانی نامشخص به نام ‘Hevya Sor a Kurdistan’ یا هلال احمر کردستان صورت می گیرد. این ارگان غیردولتی بوده و در هیچ جائی ثبت نگردیده است. فعایت های سازمان فوق از اروپا کنترل می گردد.
تبلیغات رسمی آغاز شده از سوی ارگان ‘Hevya Sor a Kurdistan’ امسال با هدفگذاری کردهای سوریه ای و مخصوصاٌ حزب پ.ی.د (شاخه سوریه ای پ.ک.ک) صورت می گیرد. منبع جمع آوری کمک های ارسالی در یکی از شهر آلمان مشخص گردیده است. 
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از هر فرصتی برای تامین نیازهای مادی خود بهره می جوید، جمع آوری فطره و زکات نیز یکی از این راهها می باشد. سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در اروپا بیش از 300 زیرمجموعه تحت عنواین مختلف دارند، که در تامین منابع مالی پ.ک.ک بسیار فعال اند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bnygq4x

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر