۹/۲۴/۱۳۹۱

طرفداران حزب کارگران کردستان 3 ماشین پارک شده را به آتش کشیدند

روزی نیست که در مدیای جهانی و منطقه ای خبری در مورد قتل، غارت، کشتار، خشونت، نژادپرستی، قاچاق و ... گروههای رادیکال کرد منتشر نگردد. در جدیدترین این سلسله اخبار دیروز گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) اقدام به آتش کشیدن 3 ماشین در حال پارک نمودند.
به آتش کشیده شدن ماشینها در ساعت 02:00 و توسط مولوتوف کوکتل صورت گرفته است. متاسفانه در این حمله جنون آمیز هر 3 خوردو تماماً در آتش کینه و نفرت طرفداران ترور و تروریسم سوخت.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/d8ge7fk
بمباران کمپ های حزب کارگران کوردستان در شمال عراق
بر اساس اخبار سایت روزنامه استار چاپ ترکیه دیروز کمپ های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) واقع در شمال عراق مورد هدف هواپیماهای جنگنده ترکیه واقع شده اند. در این عملیات ضدتروریستی که بر علیه کمپهای زاپ، خاکورک واقع شده در شمال عراق صورت گرفته است جنگنده های پس از تصبیت حرکت تروریستها در مناطق مذکور که توسط هواپیماهای بدون سرنشین رصد شده است اقدام به پرواز به سمت شمال عراق نموده اند و با موفقیت کامل اهداف خود را منهدم کرده اند.
در این عملیات ضد تروریستی 4 فروند هوایپما از طریق فرودگاه نظامی شهر دیاربکیر ترکیه عازم شمال عراق گشته اند. 
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، شاهین های آزاد کردستان، ه.پ.گ، پ.ی.د و صدها و صدها سازمان مسلح کرد طی حیات ننگین و سیاه خویش کاری به جز کشتار انسانها از کودک و خردسال گرفته تا زنان عمل دیگری را انجام نداده اند. سکوت مطلق نویسندگان، هنرمندان و ... کورد و در بسیاری از اوقات همراهی با این سازمانهای القاعده کردی خود حکایتی طولانی دارد.  
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/btmb578