۸/۰۷/۱۳۹۱

درگیری مابین ارتش آزاد سوریه و شاخه سوریه ای حزب کارگران کردستان: 19 کشته

بر اساس اخبار منتشر شده در مدیای گروههای رادیکال و مسلح کورد موجود در منطقه درگیری مابین ارتش آزاد سوریه و سازمان تروریستی پ.ی.د که شاخه سوریه ای حزب کارگران کوردستان می باشد روی داده است.
 بر اساس اخبار اولیه منتشر شده سازمان تروریستی پ.ی.د اقدام به گذاشتن تله برای ارتش آزاد سوریه نموده و 19 نفر از اعضای ارتش آزاد سوریه را به قتل رسانده است، اخبار نشر شده حاکی از گروگان گیری و رباش 4 نفر دیگر از اعضای ارتش آزاد سوریه توسط پ.ی.د دارد.
پ.ی.د دقیقاً به مانند پژاک یا سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان (PJAK) یکی از زیر شاخه حزب کارگران کوردستان در سوریه می باشد که جزء مهمترین تامین کننده تروریست برای کادر کشتار پ.ک.ک را بر عهده دارد.  
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه بشار اسد و حزب بعث چندین منطقه با اکثریت کردنشین را به سازمان تروریستی پ.ی.د که شاخه سوریه ای حزب کارگران کردستان می باشد واگذار کرد تا از حمایت ترکیه از ارتش آزاد سوریه و معترضین بشار اسد بکاهد. متاسفانه علارغم ستم ملی که بر کردهای سوریه ای توسط خاندان بشار اسد و حزب بعث روا داشته شده در یک حرکت تاکتیکی گروههای مسلح و رادیکال کرد زیر شاخه پ.ک.ک اقدام به حمایت همه جانبه از بشار اسد و حزب بعث نمودند بطوریکه طی 20 ماه گذشته تماماً در راستای اهداف بشار اسد و حزب بعث سوریه حرکت نموده و بنا به اسناد منتشر شده در بسیار از اوقات تماماً با نیروهای سرکوبگر سوریه ای برای سرکوب معترضین دست داشته اند. 
حزب پ.ی.د در راستای حمایت همه جانبه از بشار اسد و حزب بعث سوریه پس از آغاز جنگ داخلی با همکاری پ.ک.ک بر حملات خود بر ترکیه افزوده و روزی نیست که خبر از کشتار عده ای انسان بی گناه در ترکیه منتشر نگردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر