۱۰/۱۰/۱۳۹۰

در درگیریهای شهر دیاربکیر و تونجلی 8 میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به هلاکت رسید

در درگیریهای شهر دیاربکیر و تونجلی 8 میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به هلاکت رسید
طی درگیری هائی که نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در مناطق شهر های تونجلی و دیاربکیر داشته اند موفق به هلاکت رساندن 8 تروریست شده اند.
درگیری نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه با میلیتانهای حزب کارگران کردستان (PKK) در شهر دیاربکیر در منطقه کایاپینار صورت گرفته است. طی اخباری که به نیروهای نظامی ترکیه رسیده بود 2 میلیتان حزب کارگران کوردستان در بنائی مستقر بوده اند که نیروهای نظامی ترکیه در لحظه ای به ساختمان حمله کردند. با پیغام ایست و تسلیم نیروهای ترکیه ای 2 میلیتان پ.ک.ک شروع به آتش به سمت نیروهای ترکیه ای کردند پس از زخمی شدن 1 مامور ترکیه 2 میلیتان در لحظه ای خود را از پنجره اتاق به سمت بیرون پرتاب کردند که هر دو جان باختند.
در درگیری دیگری که مابین نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) در شهر تونجلی صورت گرفته است نیروهای نظامی ترکیه موفق به هلاکت 6 تروریست از میلیتانهای حزب کارگران کوردستان شده اند.
عملیات در منطقه ادامه دارد.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/7mwabnf