۱۲/۰۹/۱۳۹۱

بمباران مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق

بر اساس اخباری که توسط سایت روزنامه استار چاپ ترکیه منتشر شده است دیروز چندین فروند هواپیمای جنگنده ترکیه عملیات ضدتروریسیتی را بر علیه حزب کارگران کوردستان درشمال عراق تحقق ساخته اند.
هواپیماهای جنگنده نوع f-16 ترکیه از طریق پایگاه هوائی دیاربکیر برخواسته و عازم شمال عراق گشته اند، بر اساس اولین اخبار منتشره حدود 7 هدف پ.ک.ک مورد بمباران واقع شده است. اهداف تعیین شده ناشی از تثبیت تحرکات حزب کارگران کوردستان می باشد که توسط هواپیماهای بدون سرنشین مشخص شده اند.
از دیگر اهداف بمباران شده می توان به کمپ های زاپ اشاره کرد. امروز نیز در ساعت 14:30 چندین فروند هواپیمای جنگنده نیز از طریق همان پایگاه هوائی عازم شمال عراق گشته اند و بیشتر کمپ های زاپ و قندیل مورد بمباران واقع شده است. در حرکات ضدتروریستی امروز 4 فروند هواپیمای f-16 حضور داشته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cl99fqv
تسلیم 3 عضو پ.ک.ک
اخبار منتشر شده حاکی از تسلیم 3 تروریست از میلیتانهای حزب کارگران کوردستان از طریق مرز سینوپی ترکیه می  باشد. میلیتانهای تسلیم شده از طریق کمپ های شمال عراق و پس از فرار کردن به دولت ترکیه تسلیم شده اند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/dyd5un6