۳/۰۸/۱۳۹۵

شاخه سوریه‌ای حزب کارگران کردستان(پ‌ی‌د): رقه جزئی از منطقه فدرال کرد خواهد شد

بر اساس سخنان رئسای شاخه سوریه‌ای حزب کارگران کردستان(پ‌ی‌د‌) شهر رقه پس از آزادسازی از دولت اسلامی(داعش) تحت قلمرو حکمرانی پ‌ی‌د خواهد بود و به منطقه فدرال کردستان سوریه ملحق می‌گردد.
غریب حسو به عنوان یکی از نماینده‌گان شاخه‌ای سوریه‌ای پ‌ک‌ک طی مصاحبه‌ای که با سایت Sputnik روسی داشته از بی‌اعتنائی دولت سوریه و بشار اسد در مبارزه با دولت اسلامی در شهر رقه سخن گفته و بنا به گفته‌های وی بشار اسد اعتراضی به ملحق شدن رقه به منطقه فدرال کردستان سوریه نخواهد داشت.
تلال سئلو به عنوان سخنگوی نیروهای دمکراتیک سوریه که مارکی برای شاخه‌ی سوریه‌ای حزب کارگران کوردستان از سوی دول غربی می‌باشد نیز خبر از مبارزه با دولت اسلامی(داعش) در دیگر مناطق هم چون دیرالزور و ... را بر زبان آورده است. 
شاخه‌ سوریه‌ای حزب کارگران کردستان که با نام حزب اتحاد دمکراتیک(پ‌ی‌د)  به فعالیت می‌پردازد در 17 مارس سال جاری سیستم فدرالیسم را در بسیاری از مناطقی که یا به سبب عقب‌نشینی دولت بشار اسد بر اساس توافق نانوشته به پ‌ی‌د واگذار شده بود و یا مناطقی که تحت مبارزه با دولت اسلامی (داعش) به قلمرو کردها افزوده شده بود اعلام نموده است. 
بر اساس نتایج تحقیقات انستیتوی IHS Janes تنها در سال 2015 شاخه‌ی سوریه‌ای حزب کارگران کوردستان توانسته اراضی تحت قلمرو حکمرانی خود را 186 برابر بیافزاید، در عین حال هر مقدار که اراضی تحت تسلط دولت اسلامی(داعش) کاهش یافته دقیقا به همان میزان بر اراضی تحت قلمرو حکمرانی شاخه‌ی سوریه‌ای حزب کارگران کردستان افزوده شده است. طبیعتا بدون تحقق پاک‌سازی‌های ائتنیکی وسیع، تغییرات دمگرافیک مناطق اشغالی، قتل و آدم‌ربائی، کوچ‌های هدف‌دار و اجباری و... افزوده شدن این حجم از اراضی غیرقابل تحقق می‌باشد که در گزارشات ارگان‌های حقوق بشر جهانی از جمله SNHR نیز چندین بار اغلب موارد یاد شده منعکس گردیده است. تمامی موارد ذکر شده به عینه در منطقه تل‌ ابیاد که بنا به آمارهای متعدد از منابع مختلف میزبان جمعتی بالغ بر 30% کرد، 10% ترکمان، 10% ارمنی و 50% عرب بود به تحقق پیوست و پس از بیرون راندن دولت اسلامی(داعش) این منطقه نیز جزء قلمرو حکمرانی شاخه‌ سوریه‌ای حزب کارگران کوردستان گشته و جهانیان با نام "گری اسی" آشنا گردیدند.  در دیگر سو همین رویه در کردستان عراق نیز صورت پذیرفته است، در حالیکه در سال 1990 کردهای عراق 15-17% جمعیت عراق تشکیل می‌دادند و بر مناطقی در حدود 82.000 کیلومتر مربع(20% خاک عراق) حکمرانی می‌کردند پس از ظهور داعش(دولت اسلامی) و پیشروی در مناطق مورد مناقشه حکومت کردستان عراق با دولت مرکزی و به طبع آن آغاز مبارزه پیشمرگه‌های کرد در کنار حملات هوائی دول غربی و چیره شدن پیشمرگ‌های بر مناطق مورد مناقشه‌ای همچون کرکوک، بشیر، قارا تپه، طوزخورماتو، کفیر و ... قلمرو تحت حکمرانی حکومت کردستان عراق بالغ بر 40% گردیده و با افزایش 2 برابری مواجه شده است. 
گسیل سلاح‌های مدرن با نام مبارزه با داعش به منطقه که اکنون به آسانی در دسترسی انواع و اقسام سازمان‌های تروریستی هست، حمایت از سازمان‌های تروریستی به مانند حمایت دول غربی از شاخه‌ای سوریه‌ای حزب کارگران کردستان(پ‌ی‌د) و مشروعیت بخشیدن به آن تحت لوای مبارزه با دولت اسلامی(داعش) و ... که همراه با عدم کنترل بر تمامی مناطق تحت حاکمیت دولت‌های مستبد منطقه بوده سبب ترویج هر چه بیشتر خشونت، افراطی‌گرائی در منطقه و برافروختن آتش جنگ‌های ائتنیکی و مذهبی را اکنون برای 100 سال پیش رو در منطقه به ارمغان آور خواهد آورد. زیاده‌خواهی‌های دیوانه‌وار سازمان‌های تروریستی همچون حزب کارگران کوردستان(پ‌ک‌ک) که به سبب مسائل ژئواستراتژیک از سوی دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عنوان ابزاری کارآمد جهت بر علیه یکدیگر بکار بسته ‌شده و می‌شود نوید‌بخش ظهور ورژن‌های مختلف دولت اسلامی(داعش) در رداهای متغیر خواهد شد.             منابع ترجمه:
http://tinyurl.com/zpxr6h6         
http://tinyurl.com/j96nvsf  
http://tinyurl.com/zoq98vf