۱۰/۲۱/۱۳۹۰

حمله طرفداران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به مدرسه و کتک زدن 3 معلم

بر اساس اخباری که در سایت خبر ترک ترکیه جای گرفته است گروهای از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر آدانا با حمله ای به یک مدرسه ابتدائی و خسارت زدن به اموال دولتی 1 ملعم زن و 3 معلم مرد را به شدت کتک زده و سپس فرار کردند.
طرفداران حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در گروهی 10 نفری به کادر مدرسه حمله ور شده و سپس آنها را کتک زده اند.
در حین ورود به مدرسه نیز شعارهائی بر لیه حزب کارگران کوردستان  با صدای بلند فریاد می زدند.
متاسفانه به علت زخمی شدن معلمه زن دست او شکسته است. 
پس از باخر شدن مدیر مدرسه از حمله طرفداران گروه تروریستی پ.ک.ک به مدرسه به پلیس خبر داده و پلیس ترکیه نیز به محل اعزام شد که طرفداران حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) با اخظار پلیس متفرق نشده بلکه با سنگ و چوب به سمت پلیس حمله کردند.
معلمین زخمی برای تداوی به بیمارستان منتقل شدند.
متاسفانه جامعه ائتنیک کرد در منطقه به شدت نژادپرست و میلیتاریست ببار آمده است، گروهای تروریست کردی به مانند پ.ک.ک، پژاک و ... به مدد اسلحه انسانها را می کشند و گروهی دیگر از ائتنیک کرد نیز در جامعه به مدد سلاح های پ.ک.ک، پژاک به بهترین وجه ممکن اعمال های غیرانسانی و به شدت نژادپرستانه مرتکب می شوند. 
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/83ov8qw