۶/۱۸/۱۳۹۲

میلیتانهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کودکی را ربوده و به گروگان گرفتند

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که از رادیکالیسم و افراط گرائی تغذیه می گردد در جدیدترین اقدام ضدانسانی خود کودکی را در ترکیه ربوده و به گروگان گرفته است.
ربایش کودک توسط میلیتانهای پ.ک.ک در شهر هاتای ترکیه و منطقه اسکندرون صورت گرفته است، خانواده ای که در حال تفریح در منطقه بوده از سوی گروهی میلیتان مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان تهدید شده اند و بر اساس اخیار روزنامه حریت چاپ ترکیه میلیتانهای پ.ک.ک از خانواده هزار لیره ترکیه پول و مقداری غذا درخواست کرده اند و برای پرداخت ودیعه میلیتانهای مسلح پ.ک.ک کودک خانواده را ربوده و به گروگان گرفته اند. پس از تحویل پول و مقداری غذا و تحویل آن به میلیتانهای حزب کارگران کوردستان کودک گروگان گرفته شده را آزاد نموده اند،مسئله پس از شکایت خانواده کودک به پلیس منطقه آشکار گردیده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/qzuzbf2
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ.ک.ک تنها یکی از سازمانهای تروریستی و نژادپرست کورد موجود در منطقه می باشد که دستش به خون حداقل 30.000 در ترکیه که حدود 800 نفر از این قربانیان کودکان زیر 15 سال بوده اند آغشته است . برادر خواند ه پ.ک.ک در ایران با نام پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان نیز در غرب آزربایجان زاده شده و به علت عدم ارائه امار رسمی از سوی دولت ایران تعدد کشتارهائی که بر علیه ملت ترک در منطقه انجام داده مشخص نیست.  
قابل ذکر هست که سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از دیروز معاهده صلح با دولت ترکیه را بر هم زده و به جزء10- 15% از نیروهائی که به خارج از مرزهای عراق فرستاده بود را تهدید به برگشت به ترکیه نموده است، در عین حال منابع نزدیک به این سازمان مخوف کرد خبر از شروع بمب گذاری ها و قتل عام های این سازمان رادیکال کرد در ماه های پیش رو داده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر