۶/۲۵/۱۳۹۲

میلیتانهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) چندین کامیون را به آتش کشیدند

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که از خون، نژادپرستی، ترور و کشتار تغذیه می گردد اینبار به کارگاهی حمله نموده و اقدام به آتش کشیدن لوازم شرکتی که در حال کشیدن راه آهن بوده نموده است.
بنا به خبر سایت روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در شهر الازیغ و منطقه پالو اقدام به آتش کشیدن ماشین آلات شرکت خصوصی که در حال کشیدن راه آهن در منطقه بوده نموده اند. در این عمل تروریستی 4 ماشین آلات سنگین شرکت خصوصی توسط میلیتانهای مسلح پ.ک.ک به آتش کشیده شده است. کارگران این شرکت خصوصی برای شهرهای بینگول – الازیغ در راه کشیدن راه آهن بوده اند که با تهدید سلاح مجبور به ترک محل گردیده اند.
برای دستگیری میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در منطقه عملیاتی آغاز گردیده است.
متاسفانه گروههای متعدد تروریستی، نژادپرست و مسلح کورد موجود در منطقه نقش القاعده کردی برای سرکوب ملتهای منطقه را بر عهده دارند که در بسیاری از اوقات این گروههای مسلح با بر عهده گیری نقش چماغ دول بزرگ برای سرکوب ملتهای منطقه بکار می روند.   
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/n3s23fe

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر