۱/۱۳/۱۳۹۱

هویت 222 میلیتان سوریه ای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مشخص شد

بر اساس اسنادی که نیروهای نظامی – اطلاعتی ترکیه از آرشیوهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) بدست آورده اند هویت بیش از 222 تروریست سوریه ای حزب کارگران کردستان که با نام ه.پ.گ نام گذاری شده اند مشخص شده است.
بر اساس اسناد بدست آمده بیشتر نیروهای مبارزی که در عملیاتهای تروریست شرکت دارند بیشتر اهل سوریه می باشند. همانطور که شاخه نظامی ه.پ.گ (Hêzên Parastina Gel) از سوی فهمان حسین سوریه ای با کد رمز دکتر باهوز اردال اداره می گردد. در ماههای اخیر برای حضور هر چه بیشتر نیروهای سوریه ای در ه.پ.گ فردی به کد رمز صوفی نور الدین و نام نور الدین حالاس که وی نیز تابع سوریه ای را به یدک می کشد به تیم نظامی حزب کارگران کردستان افزوده شده است. بر اساس عملیات تجسسی و اطلاعاتی ارگانهای ترکیه تصاویر و عملیات های تروریست 222 نفر از اعضای ه.پ.گ که تابعیت سوریه را دارند نیز مشخص شده و منتشر گشته است.
نور الدین حالاس سوریه ای در سال 1990 به عضویت سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) درآمده و تا سال 2000 مسئول مناطق حکاری، یوکسک اووا و شیمدینلی ترکیه بوده و در بسیاری از عملیات های تروریستی حضوری فعال داشته است. از سال 2003 تا 2007 مسئول عملیاتهای تروریستی حزب کارگران کردستان در منطقه دیاربکیر ترکیه بوده است. در سال 2009 نیز به عضویت رده بالای نیروی نظامی ترکیه در کوه های قندیل درآمده است و از نزدیکترین افراد به فهمان حسین با کد رمز دکتر باهوز اردال می باشد. بر اساس اسناد بدست آمده وی به چندین زبان تسلط دارد.
در مورد فهمان حسن رئیس شاخه نظامی حزب کارگران کردستان (HPG) در اسناد بدست آمده مطالب زیر به چشم می خورد:
وی آموزش های نظامی را در سوریه دیده و در سال 1992 به عضویت سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان درآمده است. وی مسئول شهر شیرناک ترکیه می باشد و در سال 2003 رئیس قرارگاه شاخه نظامی حزب کارگران کوردستان یعنی ه.پ.گ درآمده است. آخرین عملیات تروریستی که وی در آن شرکت داشته است مربوط به عملیات تروریست بهار 2008 می باشد. وی زیر نظر پ.ک.ک شاخه رادیکال تری به نام شاهین های آزاد کردستان یا تاک (Kurdistan Freedom Falcons) را بوجود آورده است که تمامی عملیات های انتحاری پ.ک.ک توسط افراد این گروه محقق می شوند. 
بر اساس منابع موجود بسیاری از زنان کردی که امروزه عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان می باشند بیشتر از تابعین کردهای سوریه اند. از مهمترین زنان تروریست سوریه ای پ.ک.ک می توان به زوزان کوبانی، ندوم جاندان، آیرهان، شهناز، ائلنا، فراشین، فیدان، آخین، ظاهو، همرین، ژیان هاسکی، زین ارین آفرین، للشین، آیتن، دیلان و ... نام برد.
منبع خبر ترجمه:
http://tinyurl.com/889l8tn

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر