۱/۱۲/۱۳۹۵

حمله تروریستی حزب کارگران کردستان در نصبین: 1 کشته، 7 زخمی

حمله تروریستی حزب کارگران کوردستان در شهر نصبین ترکیه سبب کشته شدن 1 نظامی و زخمی شدن 7 نفر دیگر گردید، اکثر زخمی‌شده‌گان روزنامه‌نگار می‌باشند.
روزنامه‌نگاران که در حال همراهی ماشین زرهی جهت تهیه گزارش بوده‌اند مورد هدف بمب به کار گذاشته شده توسط میلیتان‌های حزب کارگران کردستان واقع می‌شوند، متاسفانه در این حمله تروریستی 1 نفر نیروی نظامی ترکیه کشته می‌شود.
حزب کارگران کوردستان 2 کودک خردسال را به قتل رساند
بمب‌های بکار گذاشته شده توسط سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان سبب کشته شدن 2 کودک در شهر شیرناک و منطقه جیزره گردید.
هارۇن چاغلی 4 ساله و آیشه‌نور 6 ساله توسط بمب‌های انفجار بمب حزب کارگران کوردستان کشته شده‌اند.
حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) در طی 2 سال پروژه گفتگوی حکومت ترکیه با اوجالان اقدام به انبار هزاران تن انواع مواد منفجره و بکار گذاشتن بمب‌های دست‌ساز بی‌شماری نموده است که اغلب بمب‌های بکار گذاشته شده سبب مرگ نظامیان و غیرنظامیان گردیده‌اند. اوضاع بلبشو خاورمیانه و حمایت‌های لجستیک روسیه و عراق از پ‌ک‌ک سبب تهیه آسان هزاران تن مواد منفجره توسط این سازمان افراطی و مسلح کرد گردیده است به طوریکه در اغلب حملات تروریستی شاهد بکار بردن چندین تن مواد منفجره برای تخریب و قتل‌عام بیشتر از سوی پ‌ک‌ک می‌باشیم.
با توجه به تعدد، شیوه، تعداد تلفات انسانی و غیرنظامی، پروپاگاندای رسانه‌ای و ... می‌توان حزب کارگران کوردستان را رقیبی سرسخت برای دولت اسلامی(داعش) قلمداد نمود حتی به باورم پس از رو به افول نهادن ستاره رونق دولت اسلامی شاهد درخشش حزب کارگران کردستان و سازمان‌های اقماری آن خواهیم بود.     
منابع ترجمه:
http://tinyurl.com/hqc4r43   
http://tinyurl.com/zf9ly2r