۱/۲۷/۱۳۹۵

حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) مرکز دیالیز و چندین مدرسه را به آتش کشید

گروهی از میلیتان‌های سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان دیشب اقدام به آتش کشیدن مدرسه راهنمائی آتاترک، مدرسه ابتدائی فاتح محمد سلطان و مرکز دیالیز نصبین در شهر ماردین ترکیه نمودند.
تنها طی 1 سال گذشته هزاران مدرسه و کتابخانه عمومی توسط میلیتان‌های پ‌ک‌ک به آتش کشیده شده و تخریب گردیده‌اند، حزب کارگران کردستان به مانند برادر بزرگ خود دولت اسلامی(داعش) ید طولانی در به آتش کشیدن کتابخانه‌ها، مدارس و مکان‌های مرتبط با آموزش و ترویج فرهنگ می‌باشد.
میلیتان‌های حزب کارگران کردستان اغلب از مدارس و مکان‌های عمومی و دولتی به عنوان سنگر جهت تیراندازی و کار گذاشتن انواع مواد منفجره استفاده می‌کنند. 
از 14 مارس تاکنون عملیات ضدتروریستی مشترکی از سوی ارگانهای نظامی ترکیه جهت مبارزه با میلیتان‌های  مسلح داخل شهری حزب کارگران کوردستان(ی‌د‌گ‌-ه) آغاز گردیده است.    
هلاکت 183 میلیتان پ‌ک‌ک در شیرناک
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نیروهای مسلح ترکیه طی عملیات‌های ضدتروریستی در شهرهای شیرناک، ماردین، حکاری و نصبین 30 میلیتان عضو حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده‌اند. 
از آغاز عملیات‌های ضدتروریستی در شهر شیرناک تاکنون 183 میلیتان پ‌ک‌ک به هلاکت رسیده و 468 بمب دست‌ساز نیز کشف و خنثی گردیده است.
گسیل سلاح به خاورمیانه در کنار جنگ‌های داخلی سوریه و عراق سبب رشد افراگرائی (دینی و ائتنیکی) و طبیعتا تعدد گروه‌های تروریستی همچون حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک)، دولت اسلامی(داعش)، ی‌پ‌گ و صدها سازمان بزرگ و کوچک گردیده است. هر کدام از گروه‌های تروریستی یاد شده برای توسعه قلمرو تحت حکومت و نفوذ خود بی‌هیچ ابائی قتل‌عام‌های متعدد و پاک‌سازی‌های ائتنیکی وسیعی را برای تغییرات دمگرافیک منطقه انجام داده و در حال انجام ‌می‌باشند.  جنگ داخلی سوریه و عراق سبب افزایش تجربه کاربرد انواع سلاح‌ها در هر یک از سازمان‌های تروریستی مذکور شده است. اگر تا دیروز سازمان افراطی و تروریستی همچون حزب کارگران کردستان تنها عملیات‌های تروریستی خود را متوجه نظامیان ترکیه می‌کرد امروز به مدد تجربیاتش در عراق و سوریه و تقلید از شیوه‌های کشتار دولت اسلامی(داعش) روزی نیست که عملیات‌ انتحاری در یکی از شهرهای ترکیه را به تحقق نرساند.   
منابع ترجمه: 
http://tinyurl.com/zh4sseg 
http://tinyurl.com/jaeafk5

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر