۲/۲۵/۱۳۹۳

حزب کارگران کردستان 9 کارگر را در شیرناک ترکیه ربوده و به گروگان گرفت

بر اساس اخبار منتشر شده در سایت روزنامه زمان چاپ ترکیه میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان اقدام به ربایش 9 کارگر راهداری منطقه گؤرمچ از توابع شهر شیرناک ترکیه نموده‌اند.
کارگران اداره راهداری طی اواسط ظهر در حال کار بر روی جاده و آسفالت نمودن آن بودند که گروهی از میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان گروگان گرفته شدند. اخبار اولیه حاکی از گروگان گرفته شدن 9 کارگر ساده می باشد.
نیروهای نظامی موجود در منطقه برای آزادسازی گروگانها عملیاتی را در منطقه آغاز نموده‌اند.
علارغم اینکه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان طی 1 سال گذشته در آتش بس به سر می برد و در حال مذاکره با دولت ترکیه می باشد طی 1-2 ماه گذشته چندین عملیات تروریستی و گروگان گیری در ترکیه از سوی میلیتانهای مسلح این سازمان افراطی کرد صورت پذیرفته و شبهاتی را در نیات و اراده این سازمان برای توقف آتش بس و شروع مجدد ترور و کشتار را در اذهان جامعه ترکیه بوجود آورده است.
یادآور شویم سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یکی از ارگانهای مسلح کوردی در منطقه می باشد که تنها در ترکیه طی 27 سال حیات خویش سبب کشتار و ترور نزدیک به 3000 انسان شده است. شاخه داخل ایران پ.ک.ک با نام حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک در غرب آزربایجان زاده شده و سالهاست به کشتار جوانان ترک مشغول می باشد.    
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/nwcdoo2