۲/۲۰/۱۳۹۲

میلیتان های حزب کارگران کردستان "آزربایجان" را به عنوان مقصد می توانند برگزینند؟

بر اساس گزارشات منابع اطلاعاتی و دولتی میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان پس از توافق اولیه با دولت ترکیه مبنی بر خروج از تمامی خاک های ملی ترکیه، مرزهای ترکیه را به سوی کشورهای همسایه الخصوص عراق، سوریه و ایران را در پیش گرفته اند. بدون تردید مسئله تروریسم کورد یکی از اساسی ترین مسائل عمده تمامی ملت های منطقه و الخصوص ترکان ساکن ایران می باشد، در حرکت ملی نیز پس از مبارزه با برای احقاق حقوق ملی مسئله تروریسم کرد در غرب آزربایجان مهمترین مسئله ملی می باشد. استفاده ابزاری از گروههای مسلح و تروریستی کرد سالها چه از سوی دولت ایران و چه از سوی اولترا ناسیونالیستهای فارس زبان به عنوان کارت بازی و اهرم فشار بر علیه جامعه ترک مورد بهره برداری واقع شده و بدون تردید چه اکنون و چه در آینده نیز به سبب بسیاری از مسائل مورد بهره برداری واقع خواهد شد. 
شروع پروسه خارج شدن میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از ترکیه به خودی خود امری مغتنم در جهت ایجاد آرامش و عدم ترویج رادیکالیسم کردی در منطقه می باشد که بدون تردید در صورت تحقق دفن سلاح ها از سوی گروههای تروریستی کورد در مرحله بعدی قدمی مثبت در جهت ثبات منطقه ای و گریز از هر گونه درگیری های ائتنیکی خواهد بود. تاکنون چقدر از میلیتانهای مسلح سازمان تروریتی پ.ک.ک از مرزهای ترکیه خارج شده اند مشخص نیست ولی خروج نیروها به عناوین مختلف تثبیت گشته است، دومین مسئله در خروج نیروهای حزب کارگران کردستان مکان مبداً می باشد که خود مهمترین بخش صلح هست. کشور عراق به صورت رسمی از عدم پذیرش میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان طی چند روز گذشته خبر داد و دولت ایران نیز علارغم وجود صدها میلیتان ایرانی در داخل پ.ک.ک از میزبانی میلیتانهای پ.ک.ک سرباز زد. در کنار کمپ های پ.ک.ک در شمال عراق گروهی از کارشناسان از جایگیری میلیتانهای مسلح پ.ک.ک در مرزهای آزربایجان (چه شمال و چه جنوب) خبر داده اند، که مطمئن در آزربایجان جنوبی مناطق آزربایجان غربی و مرزی مورد نظر بوده و در آزربایجان شمالی نیز مناطق مشخصی که یا اکنون تحت اشغال ارمنستان هستند و یا مناطق مرزی مد نظر می باشد.
رادیو آزادی این مسئله را با یکی از کارشناسان مرکز اطلس آزربایجان شمالی به بحث گذاشته که قسمتی از این مصاحبه در زیر ترجمه گردیده است.
بدون تردید خروج نیروهای سازمان تروریستی پ.ک.ک از ترکیه قدم مثبتی هست ، حزب کارگران کردستان طی 30 سال گذشته در ترکیه سبب کشته شدن هزاران انسان بی گناه به عناوین مختلف گردیده است و انرژی بسیاری از دولت ترکیه صرف مبارزه با تروریسم کورد گردیده است. بر اساس تخمین کارشناسان نظامی ترکیه طی 30 سال گذشته حدود 300 – 400 میلیارد دلار صرف مبارزه با تروریسم نموده است که بدون تردید رقم بزرگی می باشد و این بودجه می توانست در راه رشد بیشتر ترکیه صرف گردد. در این بین بیش از 40 هزار انسان نیز کشته شده اند که می توانستند نیروی کار بسی بزرگی باشند، در عین حال بعضی از کشورهای همسایه ی ترکیه سالها از تروریسم کرد به عنوان ابزار فشار بر علیه دولت ترکیه استفاده نموده اند و اکنون نیز از روند صلح بسیار ناراحت اند و سعی در برهم زدن روند صلح به هر نحوی دارند، حتی همانطور که مستحضراید گزارشاتی نیز از ارتباط مابین نیروهای نظامی ایران در قندیل با گروههای تروریستی کردی منتشرشد که در قبال تداوم ترور بر علیه ترکیه از سوی دولت ایران سلاح های سنگین و حمایت لوجستیک دریافت کنند. بدون تردید مسئله تروریسم کرد در ترکیه به زمان حلش رسیده و می باید حل گردد تا ترکیه از یک مشکل بزرگ رهائی یابد.
عمده میلیتانهای مسلح پ.ک.ک در شمال عراق و گروهی نیز در سوریه به علت وجود گروههای مسلح و تروریست کوردی همچون پ.ی.د که دست راست پ.ک.ک در سوریه می باشد جای خواهند گرفت و گروهی نیز به ایران باز خواهند گشت. در آزربایجان شمالی نیز سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از سوی گروه مشخصی با سمپاتی مواجه می شود که بدون تردید این می تواند برای آزربایجان مسئله ساز گردد. حتی خبرهائی مبتنی بر ورود دسته ای از میلیتانهای پ.ک.ک به آزربایجان نیز منتشر شده است که می باید مسئولین آزربایجانی با طرف ترکیه ای در این مورد مراودات نزدیکی را داشته باشند تا مسئله ما بین دو دولت حل گردد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cppho2m

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر