۱۰/۲۳/۱۳۹۴

کشتار غیرنظامیان توسط حزب کارگران کردستان: 2 کودک کشته شد

ظهور دولت اسلامی(داعش) سبب دمیدن خون تازه‌ای در رگ‌های انواع سازمانهای تروریستی خاورمیانه و الخصوص سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که در پی مبدل شدن به دولتی تروریستی می باشد گردیده است.
میلیتانهای حزب کارگران کردستان در جدیدترین قتل‌عام خود اقدام به 3 حمله تروریستی هم‌زمان به خانه‌های مسکونی پلیس و بنای مدیر امنیتی شهر دیاربکیر و منطقه چینار نموده‌اند.
بنا به اخبار اولیه حمله تروریستی حزب کارگران کوردستان با استفاده از شیوه مشابه دولت سلامی یعنی ماشین‌ بمبگذاری شده و سپس پرتاب راکت‌اندازها و سلاحهای سنگین صورت پذیرفته است، متاسفانه در این حمله تروریستی 2 کودک خردسال به نام‌های صادق افه آچیق‌گؤز و اجرین آچیق‌گؤز به قتل رسیده است علاوه بر کودکان 6 پلیس، 8 شهروند غیرنظامی مهمان در خانه‌های مسکونی پلیس و 20 شهروند غیرنظامی دچار جراحت گردیده‌اند و 2 پلیس نیز کشته شده است. 5 نفر نیز از زیر آوار ساختمانها توسط اکیپهای نجات نجات داده شده است.
شدت حمله تروریستی حزب کارگران کردستان و طبیعتا حجم مواد منفجره به حدی بوده که چندین بنا با خاک یکسان شده‌اند. 
شیوه‌های تروریستی و قتل عام انسانها توسط حزب کارگران کوردستان دقیقا مطابق با شیوه‌های دولت اسلامی می باشد و انگار الگوی پ‌ک‌ک در کشتار انسانها دولت اسلامی گردیده است. 

خاورمیانه شاهد ایدئولوژی جدیدی از ترور و تروریسم در ابعاد دولتی می باشد و شاید در ماه‌ها و سالهای آتی نام سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به مانند نام "دولت اسلامی" به "دولت پ‌ک‌ک" یا القاب مشابه آزین گردد.   

منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/zr8peho