۱۰/۲۱/۱۳۹۴

ستاد ارتش ترکیه: 448 میلیتان حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده است

بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده از سوی ستاد ارتش ترکیه طی عملیاتهای ضدتروریستی دیروز نیروهای نظامی موفق به هلاکت 20 میلیتان عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان گشته‌اند. 
یکی از میلیتانهای 18 ساله سازمان تررویستی حزب کارگران کردستان با نام ه.گ که در حال بکارگذاری بمب‌دست ساز در بنای پلیس امنیت دیاربکیر بود بمب در دستش منفجر گردید و نیروهای نظامی ترکیه با آمبولانس تروریست مذکور را جهت مداوا به بیمارستان منتقل ساختند.
ارگانهای نظامی ترکیه از حدود 30 روز پیش عملیات وسیعی بر علیه میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در مناطق و شهرهای مرزی آغاز نموده‌اند که تاکنون موفق به هلاکت 448 تروریست گشته‌اند. 
مرگ 18 شهروند ترکیه
در دیگر سو بر اساس سخنان وزیر داخلی ترکیه تعداد دقیق میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که به هلاکت رسیده است به قرار زیر می باشد:
شهر جیزره 173 میلیتان به هلاکت رسیده، 18 میلیتان به صورت زخمی دستگیر شده و 42 میلیتان بازداشت شده است.
شهر سیلوپی 27 میلیتان پ‌ک‌ک به هلاکت رسیده، 4 میلیتان زخمی شده و 94 نفر بازداشت گردیده‌اند.
در شهر سور 67 میلیتان عضو حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده، 3 میلیتان زخمی دستگیر شده و 41 میلیتان بازداشت شده است.
در منطقه دارگئچید شهر ماردین 32 میلیتان به هلاکت رسیده، 3 میلیتان زخمی شده و 10 میلیتان بازداشت شده اند.
در شهر نصیبین نیز 3 میلیتان حزب کارگران کوردستان به هلاکت رسیده است.
در عملیاتهای ضدتروریستی ارگانهای نظامی ترکیه 14 هزار پرسنل در حال انجام وظیفه می باشند که از این 14 هزار نفر 6 هزار و 182 سرباز و 7 هزار 889 پلیس هستند. نیروهای نظامی ترکیه طی عملیاتهای ضدتروریستی 24 شهید داده‌اند که 16 نفر از کشته شده‌گان ارتشی، 7 نفر پلیس و 1 نفر نگهبانان محلی می باشند. طی این مدت 264 نیروی نظامی نیز زخمی شده است.
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به مانند دولت اسلامی یا داعش از شهروندان به عنوان سپر استفاده می کند که متاسفانه طی عملیاتهای ضدتروریستی 18 شهروند ترکیه کشته شده‌اند، به سبب کاهش میزان خسارات وارده به شهروندان نیروهای نظامی ترکیه با دقت تمام در حال اجرا عملیاتهای ضدتروریستی می باشند و علت به درازا کشیدن عملیاتها نیز این مسئله هست.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/zsvt6c9
http://tinyurl.com/jku72sr