۱۰/۱۴/۱۳۹۴

حزب کارگران کردستان 1 شهروند زن ترکیه را کشت

کاربرد سلاح سنگین راکت توسط سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان برای مقابله با عملیاتهای ضدتروریستی ارتش ترکیه سبب کشته شدن 1 شهروند ترکیه شد.
راکتی که از سوی میلیتانهای حزب کارگران کوردستان به اشتباه به سمت منزلی مسکونی پرتاب شده بود سبب کشته شدن یک شهروند ترکیه‌ای در شهر سور شد. ملک آلپایدین شهروند 38 ساله دارای 3 فرزند بود، خانه وی در طبقه دوم یک آپارتمان 3 طبقه جای داشت. راکت پرتابی از سوی میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به سر وی اثابت نمود و یکی از اهالی خانه نیز در این حادثه تررویستی دچار جراحت شد. یادآ‌ور شویم پ‌ک‌ک با کاربرد انواع سلاح سنگین نظیر آرپی‌جی و راکت‌اندازها سبب مرگ شهروندان و غیرنظامیان شده، نیروهای نظامی ترکیه طبیعتا از چنین سلاح‌های سنگینی در داخل شهرها استفاده نمی‌کنند.   
هلاکت 10 میلیتان حزب کارگران کردستان یا پ‌ک‌ک
بر اساس آخرین اطلاعیه ستاد ارتش ترکیه طی عملیاتهای ضدتروریستی نیروهای ترکیه در شهرها و مناطق جیزره، سیلوپی و شیرناک 10 میلیتان عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان به هلاکت رسیده‌اند.
ت‌س‌کا(نیروهای مسلح ترکیه) در بیانیه منتشر شده اظهار نموده 8 تروریست در شهر جیزره و 2 تروریست دیگر در شهر سیلوپی به هلاکت رسیده‌اند در عین حال طی عملیاتهای ضدتروریستی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه جیزره تاکنون 195 میلیتان و در منظقه سیلوپی تاکنون 30 میلیتان عضو حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده‌اند.
ده‌ها تن انواع مواد منفجره و سلاح
طی عملیاتهای ضدترویستی ارگانهای نظامی ترکیه تاکنون دهها تن انواع مواد منفجره کشف گردیده است، برای مثال در شهر سیلوپی 1 تن آمونیوم نیترات که سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در ساختن انواع بمبهای دست‌ساز بهره می برد کشف و ضبط گردیده است. 
منابع ترجمه :
http://tinyurl.com/gngmuo2 
http://tinyurl.com/pndc8os