۷/۱۱/۱۳۹۲

حمله تروریستی حزب کارگران کردستان

بر اساس اخبار منتشر شده در سایت روزنامه زمان چاپ ترکیه دیروز گروهی از میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان به تانکرهای نفتی شرکت خصوصی واقع در شهر بینگول و منطقه لیچه حمله برده و با استفاده از بمب ها و راکت اندازها اقدام به آتش کشیدن و منفجر نمودن تمامی تانکرهای شرکت خصوصی نمودند.
بر اساس اخبار اولیه میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان با استفاده از بمب گذاری در زیر کامیوناه و تانکرهای نفتی اقدام به منفجر نمودن تمامی تانکرها نموده اند. این حمله تروریستی در ساعت 06:30 به وقت محلی صورت گرفته است.  
خوشبختانه در این حمله تروریستی صدمه جانی به شخصی وارد نشده است. 
نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه پس از این حمله تروریستی به منطقه گسیل شده اند.
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ.ک.ک تنها یکی از سازمان های رادیکال، مسلح و نژادپرست موجود در منطقه می باشد که از کشت و کشتار و افراطی گری تغذیه می گردد، در غرب آزربایجان نیز برای مسائل سیاسی و افزایش فشار بر ملت ترک برادر تنی پ.ک.ک با نام حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک بوجود آمد که تاکنون سبب کشت شده هزاران جوان ترک در منطقه گردیده است.در سوریه و عراق نیز سازمانهای تروریستی کرد مشابهی به فعالیت می پردازند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/l2wwo27