۵/۱۲/۱۳۹۲

طرفداران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مدرسه ابتدائی را به آتش کشیدند

سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان و طرفدارانش که از تداوم جهالت تغذیه می گردند دوباره به محیط علمی – آموزشی حمله برده و مدرسه ای را در ترکیه به آتش کشیدند.
بر اساس اخبار سایت روزنامه حریت چاپ ترکیه دیروز گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در شهر مرسین ترکیه با حمله نمودن به مدرسه با استفاده از مولوتوف کوکتل سبب سوختن تمامی مدرسه گشته اند.
تصاویر به آتش کشیدن مدرسه از سوی طرفداران پ.ک.ک ثانیه به ثانیه از سوی دوربین های مدار بسته مدرسه به تصویر کشیده شده است.
 طی چند روز پیش حدود 50 طرفدارا سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان طی چندین بار به مدارس و معابر عمومی حمله نموده و بدون هیچ علتی سبب خسارت به محیط های عمومی گشته اند که سوزاندن یک مدرسه ابتدائی تنها یکی از اعمال چند روز گذشته طرفداران ترور و تروریسم می باشد.
بنا به نظر بسیاری از تئوریسن های مبارزه با تروریسمی علت افزایش فعالیت دوباره گروههای تروریستی در ترکیه جنگ داخلی در سوریه و فرصتی که برای گروههای تروریستی به مانند پ.ی.د که شاخه سوریه ای پ.ک.ک می باشد فراهم گردیده توجیه می شود.
برای تماشای ویدئوی سوزاندن مدرسه ابتدائی توسط طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در ترکیه می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
http://tinyurl.com/nyk9r9f 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/l8yp2wf