۳/۱۰/۱۳۹۲

نام حزب کارگران کردستان در لیست تروریسم جهانی باقی ماند

بر اساس گزارشات سازمان امنیتی ملی آمریکا که هر ساله با هدف مبارزه با تروریسم جهانی منتشر می شود اینبار نیز نام سازمان تروریسی حزب کارگران کوردستان بدون کوچکترین تغییری ذکر گردید.
مسئولین امنیتی آمریکا از سال 1997 حزب کارگران کردستان را به عنوان سازمان تروریستی قبول کرده اند و از آن سال تا به اکنون هر ساله نام این سازمان خشونت طلب و افراطی کورد به عنوان سازمان تروریستی و تهدیدی برای امنیتی جهانی منتشر می گردد. 
به غیر از نام حزب کارگران کوردستان نام حزب DHKP-C که یک حزب چپ افراطی می باشد نیز در لیست تروریسم قرار گرفته است، در کنار این دو نام حزب الله ترکیه ای نیز در این لیست قرار گرفته است.
بر اساس گزارشات اداره امنیتی ملی آمریکا سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از آغاز سال 2012 تا نوامبر سال یاد شده حدود 226 عملیات تروریستی به عنوان مختلف انجام داده در عین حال عملیات های ضدتروریستی ارگانهای امنیتی ترکیه نیز در این مدت سبب واردآمدن صربه سختی بر تن پ.ک.ک گشته است و گزارشات سازمان امنیت ملی آمریکا حکایت از به هلاکت رسیدن 494 تروریستی طی مدت مذکور می باشد.
در گزارش یاد شدن نیز از دولت ترکیه انتقادهائی شده است، از جمله عدم وجود تعریف استانداردی از ترور و تروریسم می باشد. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/l7nl4qq