۱۲/۰۷/۱۳۹۱

تشکیل گروه شبه نظامی زنان کرد در سوریه

گروهی از زنان نزدیک به ایدئولوژی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در سوریه اقدام به تشکیل گروهی شبه نظامی نمودند.
بر اساس اخبار روزنامه حریت چاپ ترکیه شبه نظامیان زن کورد فعلاً از 150 مبارز تشکیل یافته اند و نام این گروه شبه نظامی زن کرد شهید روخان گذاشته شده است.
ویدئویی نیز از سوی گروه شبه نظامی زن کرد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که تمامی سخنگویان و اعضایش در ویدئو متشکل از زنان کورد مسلح دیده می شود.
از شروع جنگ داخلی در سوریه زنان شبه نظامی نیز همواره در مابین گروهها جنگنده وجود داشته اند ولی تشکل یک گروه شبه نظامی زن کورد اولین بار پس از شروع جنگ داخلی در سوریه می باشد.
مرکز فرماندهی گروه شبه نظامی زن کرد در شهر کلیس واقع شده است. شاخه سوریه ای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که با نام پ.ی.د در سوریه به فعالیت مشعول می باشد نیز سال پیش گروهی متشکل از شبه نظامیان کرد به صورت چندین تیپ ایجاد کرده بود که درگیریهائی نیز با مخالفین سوریه ای طی روزهای گذشته به علت حمایت پ.ی.د از سیاستهای بشار اسد بوجودآمده است.
بشار اسد از گروههای مسلح کورد به عنوان تاکتیکی هم برای سرکوب گروههای معترض سوریه و هم در قبال سد نمودن حمایت مادی و معنوی ترکیه از آورگان سوریه استفاده نموده  است بدین صورت که با خروج تمامی نیروهای مسلح سوریه از مناطق نیمه کورد نشین سوریه بسیاری از این مناطق تحت کنترل شاخه سوریه ای پ.ک.ک درآمده و در این مناطق خودمختاری نسبی ایجاد شد. پس از این خودمختاری نسبی چندین مرتبه درگیری شدید ایجاد شد که منجربه ایجاد کشته های متعدد از هر دو سو شد. به نظر مخالفین دولت بشار اسد گروههای مسلح کرد به علت عدم همراهی با دیگر گروههای معارض سوریه در قبال حرکتی یکسان برای ساقط نمودن بشار اسد به نوعی از فضای بوجود آمده نهایت استفاده را می برند و این به مذاق مخالفین به نوعی همراهی با بشار اسد تلقی می گردد.
متاسفانه با تشکیل این گروه شبه نظامی زنان کورد یک گروه تروریستی نیز به لیست بندبالای سازمان های تروریستی موجود در منطقه که نقش القاعده کردی را در خاورمیانه بازی می کنند افزوده شده و تعدد این مقدار از گروههای تروریستی کرد که اکثراً نقشی به مانند چماق برای سرکوب دیگر ملتهای منطقه را بازی نموده و خواهند نمود مشکلی اساسی برای دیگر ملتهای منطقه می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bznjo9j