۱۱/۲۵/۱۳۹۱

ضربه ای دیگر بر منابع مادی حزب کارگران کردستان – اینبار آلمان

دادگاه فدرال شهر دوسردولف آلمان پرونده ای در رابطه با تخلفات مالی عبدالله.س 46 ساله که شهروند ترکیه می باشد و تابع آلمان به جرم دست داشتن در تامین منابع مادی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان را ارائه کرده است.
دادستان آلمان طی بیانیه ای خبر از گشایش پرونده شخص مذکور درتاریه 23 ژانویه 2013 نموده است. در بیانیه عبدالله.س طبق منابع قابل دسترس وی از سال 2003 تا 2004 دست به اعمال غیرقانونی برای تامین منابع مادی برای پ.ک.ک نموده است. در کنار تامین منابع مادی وی به ایجاد پروپاگاندا و تبلیغ تروریسم نیز متهم می باشد.
نام سازمانی شخص دستگیر شده حمزه می باشد و چندی سالی نیز عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان بوده است. وی از سال 2005 تا 2007 نیز رفت آمدهای متعددی به شمال عراق برای تامین منابع مادی پ.ک.ک داشته است. 
حکم دستگیری وی به جرمهای یاد شده از سوی دادستان آلمانی صادر شده است. 
بمباران کمپ های حزب کارگران کوردستان در شمال عراق
بر اساس اخبار منتشر شده توسط سایت روزنامه استار چاپ ترکیه دیروز با تثبیت جابه جائی مشکوکی در کمپ های زاپ، قندیل و باسیان توسط هوایپماهای بدون سرنشین جنگنده های F-16 ترکیه به منطقه برای بمباران اهداف منتقل شده اند.
عملیات ضدتروریستی در ساعت 11:00 دیشب صورت گرفته است و هواپیماهای جنگنده از طریق پایگاه نظامی شهر حکاری ترکیه به پرواز درآمده اند. بیشتر اهداف منهدم شده در کمپ های قندیل، آاوسیان و زاپ که جزء مهمترین کمپ های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در شمال عراق می باشند بوده است. عملیات 2 ساعت به طول انجامیده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ano6p3x
http://tinyurl.com/d5h6hna

دستگیری 7 عضو حزب کارگران کردستان در اسپانیا

پلیس اسپانیا طی عملیاتی که با نام کاپادوکیا معروف می باشد اقدام به دستگیری 7 عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان نموده است، اشخاص دستگیر شده در تامین منابع فاینانس پ.ک.ک در بیرون نقشی اساسی داشته اند.
دستگیری اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در اسپانیا طی کنفرانسی خبری از سوی وزیر امور داخلی اسپانیا بازگو گشت. 
اخبار منتشر شده حاکی از دستگیری 4 نفر از اعضای پ.ک.ک در مادرید، 1 نفر در بارسلونا و 1 نفر در مورسیا می باشد. دستگیر شده گان طی عملیات ضدتروریستی که بر علیه 11 نقطه متمایز صورت گرفته دستگیر شده اند. دایره ضدتروریستی اسپانیا جرم دستگیر شده گان را تامین منابع مادی پ.ک.ک، شرکت در عملیاتهای تروریستی در ترکیه، تبلیغ و ایجاد پروپاگاندا بر لیه حزب کارگران کوردستان و ..بیان گردیده است.
طی بازرسیهای صورت گرفته 28 هزار یورو پول نقد و 2 سلاح غیرقانونی کشف شده است. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ctsneb6