۱۱/۲۱/۱۳۹۱

تغذیه فاشیسم کرد از سوی مدیای فارس زبان – اینبار رادیو فرانسه

وجود مفهومی به نام فاشیسم کورد تحت قالب و گروههای متعدد تروریستی امروزه در جغرافیای خاورمیانه بر کسی پوشیده نیست. تعدد گروههای تروریستی – فاشیستی به مانند حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، شاهین های آزاد کردستان (تاک)، حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) و صدها سازمان و گروهک خرد و کلان رنگارنگ کرد که از روز شکل گیری تا به امروز عملی به جزء کشتار ملت های منطقه به عناوین مختلف و با نام های رنگارنگ مختلف همچون آزادی، دمکراسی و ... را نداشته اند همگان شاهد بوده ایم. بیشتر این گروههای تروریستی – فاشیستی به مانند حزب کارگران کوردستان به سبب بسیاری از مسائل سیاسی منطقه ای و جهانی و همکاری های متعددی که با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای منطقه – جهان داشته اکنون به باند مافیائی جهان در حوضه تجارت انواع مواد مخدر، تجارت انسان، تجارت کودک، تجارت زنان و ... مبدل گشته به طوریکه آمارهای پلیس بین اللملل حاکی از وجود و تعدد زیرشاخه های متعدد این سازمان فاناتیک – فاشیست کردی در اروپا که به انواع مختلف دست به اعمال غیرقانونی می زنند می باشد. در ایران نیز ما شاخه ایرانی پ.ک.ک را با نام حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک داریم که به مانند برادر بزرگتر خویش سالهاست در آزربایجان غربی دست به ترور، کشتار، خشونت طلبی، انواع قاچاق، زورگیری و ..زده و دقیقاً رهرو برادر بزرگ  خویش بوده است. مسئله ای که امروز می خوام بدان بپردازم نه جنایات، کشتارها، ترور، انواع تجارت  های غیرقانونی و ... گروههای تروریستی – فاشیستی کرد بلکه تغذیه رسانه ای و مبدل شدن به ارگان غیررسمی پروپاگاندای این گروههای تروریستی – فاشیستی کورد توسط جامعه فارس زبان و مرکزگرا می باشد.
البته یاد آور شوم تغذیه ایدئولوژیک، رسانه ای ، مالی و ... گروههای تروریست – فاشیست کورد تنها به گروهها و مدیای فارس زبان – مرکزگرا ختم نگردیده و سازمان اطلاعاتی ایران بر اساس اسناد رسمی – غیررسمی یدی طولانی در حمایت استراتژیک از گروههائی به مانند پ.ک.ک، نحوه بوجود آمدن پژاک، اکنون پ.ی.د در سوریه و .. داشته و دارد. بر اساس اسناد رسمی – غیررسمی رهبران و پایگاه های استراتژیک پ.ک.ک سالها در مناطق مرزی ایران و در غرب آزربایجان زیر نظر مستقیم سازمان اطلاعاتی دولت ایران فعالیت می کرده اند. ولی نکته قابل تامل تر تغذیه گروههای تروریست -فاشیست کرد از سوی هم دولت ایران و هم مدیای فارس زبان – مرکزگرا می باشد. شاید بتوان استفاده ابزاری دولت ایران از گروههای تروریست کورد به مانند ماشه ای برای بازیهای کلان سیاسی ب هطور غیرمشروع هم شده درک کرد ولی حمایت بی حدو حصر رسانه ای و مبدل شدن به ارگان غیررسمی پروپاگاندای گروههای تروریست – فاشیست کورد از سوی رسانه های فارس زبان – مرکزگرا در چیست؟
شاید یکی از علل مبدل شدن مدیای فارس زبان – مرکزگرا چه در بعد داخلی و چه رسانه های در خارجی به ماندن بی بی سی، رادیو فردا، رادیو صدای فرانسه و ... به علت مسائل استراتژیک ائتنیکی در منطقه خواند، به طوریکه بسیاری از این رسانه ها به صورت غیرقانونی در زمان لزوم شاید بتوانند از گروههای مسلح کورد به عنوان ابزاری برای سرکوب ملت ترک و دیگر ملتهای منطقه که در ذهن گروهی از جامعه نژادپرست فارس زبان به عنوان دشمن تعریف شده و به بازتولید نفرت می پردازند استفاده ابزاری نمود و یا شاید سخن از فردای ایران و شکل دهی و کمک به توازن قدرت از هر نوعش به نفع فارس زبانان باشد. هدف گروههای تروریست – فاشیست کرد از زمان ظهور قطع ارتباط ژئواستراتژیک مابین جغرافیای ترک نشین ترکیه، آزربایجان جنوبی، آزربایجان شمالی، عراق شکل گرفته است و پاک سازی های ائتنیکی و کشتارهائی که در این منطاق شکل گرفته و به احتمال بسیار زیاد از سوی گروههای تروریست کرد در آینده محقق خواهد شد در این حوضه قابل تعریف می باشد.      
مابین رسانه هائی که نقش ارگان غیرسمی پروپاگاندای گروههای تروریست – فاشیت کرد را به خود دیده اند آیت الله بی بی سی فارسی، رادیو فردا و ... واقع شده اند ولی به تازگی رادیو صدای فرانسه نیز به جرگه دیگر آیت الله های رسانه ای فارس زبان افزوده شده است. 
متاسفانه رادیو صدای فرانسه در عملی غیراخلاقی و بدور از اخلاق و تعریف رسانه اقدام به نشر نقشه ای در ارتباط با جغرافیای به اطلاع کردنشین نموده است که دقیقاً منطبق بر تعریف گروههای فاشیت و افراطی کرد از علت کشتارهای خویش می باشند نموده است. جغرافیائی که به علت زندگی 1 الی 50 نفر در روستا و دهاتی نائل و مزین به کردستانی شدن میباشد و اصلاٌ مهم نیست که برای کردستانی بودن یک جغرافیا هزاران انسا نباید کشته شده و به کوچ اجباری متوصل گردند تا در ذهن گروههای نژادپرست کرد کردستان خیالی متصور شود(1). در مورد صحت و یا عدم صحت نقشه منتشر شده نمی خواهم مطلبی عرض کنم که خارج از حوصله بحث می باشد و بر کسی پوشیده نیست که آن چیزی که کردستان نامیده میشود تعریف و چهارچوب مشخص دارد، همانطور که آزربایجان، بلوچستان، عربستان، لرستان و .. ولی به علت مسائل نژادپرستانه و عمق و سطره اش متاسفانه مدیا و بسیاری از گروههای مسلح و به ظاهر سیاسی از ایدئولوژی فاشیسم کرد حمایت کرده و یا مبلغ آنند. قسمت مضحکتر داستان به خود گرفتن تیپ دمکراسی و انسان خواهانه مدیا و گروههای نژادپرست کورد می باشد، یادم هست با یکی از کارکنان تلویزیون تیشک که یدی طولانی در ترک ستیزی و کردستانی کردن نصف کره زمین دارد در فیسبوک بحث می کرم، گتم واقعاً خجالت نمی کشید که در تلویزیون تیشک اورمیه، غرب آزربایجان، کرکوک و صدها شهر ترک نشین و آزربایجان را با نام کردستان و قلب و ته و دم کردستان به جامعه عوام کرد عرضه می کنید؟ ایشان علارغم اینکه در اروپا ساکن بود چنین گفت: 
ما به موسیقی، فرهنگ، تاریخ و اورمیه و مناطق یاد شده می پردازیم و شما باید قدردان ما باشید، بنده عرض کرد اگر ملت ترک نخواهد تلویزیون تیشک به فرهنگ ترک بپردازد باید چه کند؟ در ثانی چرا تلویزیون تیشک به فرهنگ اعراف عربستان، یا بومیان جزایر قناری علاقه ندارد؟ آیا واقعاً فکر می کنید مناطق ترک نشین یاد شده کردستان اند؟ چه دلیلی برای کردستانی کردن ان مناطق دارید؟
ایشان پس از چند دقیقه فرمودند، خوب که خوب شاید اکنون کردستان نیستند و تعداد کردها در آنجا اقلیت باشد ولی حتماً طی 100 سال آینده تمامی آن نقاط کردستان خواهد شد (قسمتهائی از بحث با یکی از کارکنان تلویزیون تیشک – نام محفوظ هست)
من هم یکی از این نیمیک ها (: را گذاشتنم و به بحث پایان دادم، واقعاً آن لحظه به ابعاد  و گستردگی و رسوخ افکار به شدت نژادپرستانه و فاشیست مدار در جامعه به اصطلاح روشنفکر خارج نشین کرد پی بردم.       
متاسفانه به علت عدم بلوغ سیاسی و وجود عمق افکار به شدت نزادپرستانه مدیا و گروههای حتی به ظاهر سیاسی کرد در مورد ملت ترک و مناطق ترک نشین به شدت دچار خطا گشته اند، ک هبدون تردید این خطا با این روند آینده خوبی را برای همه رقنم نخواهد زد و دود این نوع افکار نژادپرستانه بیش از همه به خود جامعه کرد برگشت خواهد خورد، چون آنها در منطقه اقلیت اند و جامعه ترک اکثریت و فرض مثال اگر جنگی ائتنیکی درگیرد جامعه کرد اولین قربانی اعمال نژادپرستانه اش خواهد شد.   
در زیر تنها نمونه هائی از اخباری که مدیای فارس زبان برای تغذیه گروههای تروریست – فاشیست کرد منتشر کرده تنها از آیت الله بی بی سی فارس و رادیو فردا و تنها از صفحات اول جستجوی عبارت حزب کارگران کردستان نقل می کنم. 
تیترهای انتخابی آیت الله بی بی سی فارسی که یکی از خدایان مبلغ ایدئولوژی راسیسم فارس و پان ایرانیسم می باشد در نوع خود گویاست و نیازی به توضیح ندارد.
علاقه بی بی سی فارسی به هویت شخص دستگیر شده مظنون به قتل 3 زن عضو پ.ک.ک بسیار جالب هست که آدم بالاخره ترک از آب در می آید یا کرد، مطمئناً برای بی بی سی فارسی هویت وی بسیار ارحجت از ذات عمل هست چون با ترکیزه شدن وی غذای روحی 1 هفته برنامه های بی بی سی فارسی تامین می گردد.  
مدح بی بی سی فارسی از زنان به اصطلاح کردی که اسلحه بدست می گیرند و سر جونانا 20 ساله ترکیه ای را از بیخ می برند و یا در فلان بمبگذاری نقش بمب زنده را بازی می کنند. آیت الله بی بی سی فارسی می باید عمق و وجود خشونت در جامعه کرد را به زیر تیغ نقد می کشید یا از مدح زنانی که به جای درس خواندن و کمک به پیشرفت لایه های دمکراسی در جامعه در کوهها به انسان کشی و کشتار مشغول می باشند کف بزند؟  
تیتر:
نیروهای دولتی 12 پیکارجوی کرد را کشتند: می دانید که آیت الله بی بی سی فارسی علاقه عجیبی به زبان شیرین فارسی دارد و برای نامیدن گروههای تروریستی که در مدیای جهانی با لفظ تروریست شناخته می شود از کلمه شیرین پیکارجو و برای قاچاقچایان هروئین و انسان از لفظ شیرین فارسی کولبران و زحمتکشان کرد استفاده می نماید، گوئی انسانی که 20 سال درس خوانده و دکترای گرفته زحمت نکشیده و می باید در کوهها به انواع تجارت مشغول باشد تا آیت الله بی بی سی فارسی ملزم به استفاده از لفظ زحمت کشان گردد. در ثانی آن 12 تروریست کشته شده بدون تردید در حال خوش گذرانی و رقص و پایکوبی در کنار مرزهای ترکیه نبوده اند که نظامیان ترکیه ای از راه رسیده و دسته گل های عزیز را پرپر کرده اند.    
یا علاقه بی بی سی فارسی به اعتصاب غذای زندانیان در حالیکه کوچکترین موردی به انسانهای اعتصاب غذا کننده نداشته است که آیا روزنامه نگار، اعضای سازمانهای حقوق بشر و ... می باشند و یا اشخاصی به مانند آنچه که در ارتباط با همین موضوع در وبلاگ اخبار حزب کارگران کردستان / حزب حیات ژاد کردستان ترجمه و نشر شد که تاحدودی به بیشینه و عمل هر یکی از اعتصاب کننده گان پرداختیم که هیچ یک از آنان نه حافظ حقوق بشر بلکه بمب گذارانی هست که تاکنون سب مرگ عذراها و همن سن و سالی ها وی تنها به جرم رفتن به مدرسه بوده اند.
یا مثلاً رادیو فردا با تیتر: آغاز محاکمه 24 زندانی طرفدار کردها در ترکیه- آیا واقعاً به اصطلاح زندانیان طرفداران کردها بوده اند یا عضو و یا پروپاگاندا سازی سازمان های تروریستی کورد؟ آیا بین این دو فرق نیست؟ حتماً نیست که رادیو فردا با آب و تاب به موضوع این چنین نگریسته.
این مسئله در مدیای فارس زبان – مرکزگرا بسسار عمیق تر این مسائل می باشد و ناشی از عدم وجود رسانه ای مستقل با در نظرگرفتن اصول رسانه ای در جامعه فارس زبان در عین نواختن صداص به اصطلاح دمکراسی فارسی از طرف گشاد شیپور می ماند.      
1- http://www.persian.rfi.fr/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/20130203-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-0#comment-3638