۱۱/۱۶/۱۳۹۱

بازتولید خشونت و رادیکالیسم در جامعه کرد

در وبلاگ اخبار حزب حیات آزاد کردستان / حزب کارگران کردستان به وسعت وقت نویسنده همیشه کوشیده شده هر از چندگاهی از مسائل مرتبط با گروههای رادیکال و خشونت طلب کورد که با عنوان مختلف طی حیاتشان ب ابازیچه قراردان مفاهیمی همچون دمکراسی و ...سعی در کشتار ملتهای منطقه و الخصوص ملت ترک داشته اند مطالبی ترجمه و به خواننده ها ارائه گردد. متاسفانه مدیای مرکزگرای فارسی زبانی داخلی و خارجی از بی بی سی فارسی گرفته تا رادیو فردا و ... و مدیای دولتی ایران در کنار هم به تمام معنا تغذیه کننده و مروج خشونت در گروههای افراطی مسلح کرد منطقه بوده اند، بدون تردید تیترها و مقالات بی بی سی فارسی و رادیو فردا را که برای گروههای تروریستی – فاشیستی همچون حزب کارگران کردستان / حزب حیات آزاد کردستان و .. بکار برده جامعه مجازی تاحدودی به خاطر می آورد که در این رسانه های فارسی زبان همیشه مسائل مرتبط با بعد انسانی و بی طرفی خبر به کناری محول شده و سعی در جهت دهی و ترویج خشونت در جامعه کرد و دیگر گروههای تروریستی به مانند ابزاری برای پیشبرد سیاستهای التراناسیونالیستی بر علیه ترکان منطقه باشد. 
در دیگر سو جامعه کورد منطقه نیز به علت وجود صدها گروه سازمان یافته تروریستی – فاشیستی که امروزه بعضی از این سازمانها به مانند سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در ابعاد مافیای بین المللی از جمله مواد مخدر، تجارت انسان اسلحه، تجارت کودک و ... زبانزد خاص و عام می باشد به بازتولید خشونت و رایکالیسم نیز پرداخته است به طوریکه مفهوم کرد چه به صورت جامعه و چه به صورت گروههای به ظاهر سیاسی – مسلح به صورت گروههای افراطی و بعضاً نژادپرست که مروج خشونت طلبی و فاناتیسم کوردی بوده اند نمود یافته است. وجود و تعدد گروههای تروریستی کرد در منطقه در 4 جغرافیا به بهترین شکل ممکن یکی از علت های ترویج خشونت و رادیکالیسم کوردی در منطقه می باشد، جائیکه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در ترکیه طی 30 سال تنها 30.000 نفر از ترکیه کشته  و 30.000 نفر از این سازمان فاناتیک کرد به هلاکت رسیده، پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان طی سالهای گذشته مسبب اصلی مرگ هزاران جوان ترک در آزربایجان بوده، طی انقلاب اسلامی ایران گروههای به ظاهر سیاسی مسلح وقت قتل عام هائی به مانند قتل عام ترکان سولدوز را به رهبری تروریست عبدالرحمان قاسملو به در صحنه تاریخ نگاشتند و یا درگیریهای قومی و قبیلیه ای کردی که سبب کشتار غیرکوردها در منطقه گشته، سازمان تروریستی پ.ی.د در سوریه که به همراه بشار اسد دست به کشتار معترضین سوریه ای زده و می زند و ... از نمونه های متعدد این بازتولید خشونت می باشد.     
در کنار گروههای تروریست – فاشیست کرد انسانئی که مشروعیت خود را از ترور و خشونت طلبی به انواع مختلف کسب کرده و می کنند نیز به انواع مختلف مسببان اصلی بازتولید خشونت و نژادپرستی در جامعه کورد می باشند. برای مثال رویای فتح کشورها و مبدل ساختن نصف کره زمین به کردستان به قیمت تحقق کشتار میلیونها انسان رویای دست نیافتنی هست که در هر مدیای و ارگان کردی به عنوان ایدئولوژی مبارزه مسلحنه گروههای تروریستی - فاشسیستی کورد تبلیغ می گردد. در ترکیه حزب ب.د.پ که مشروعیتش را مدیون کشتار و خون ریزی های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) می باشد با 35 نماینده در مجلس ترکیه حضوری فعال دارد و اگر به سخنان نماینده گان اولتراناسیونالیستی و بعضاً نژادستانه این به اصطلاح نماینده گان گوش فرادهیم به بهترین شکل ممکن بازتولید خشونت و رادکالیسم را در جامعه کرد می بینیم. برای مثال دیروز یکی از به اصطلاح نماینده گاه کورد حزب BDP که از شهر شانلی اورفای ترکیه در مجلس حضور دارد طی حرکتی عجیب دست به اسلحه کمری که در اختیار داشته برده و در وسط خیابان تهدید به کشتار پلیس ترکیه نموده است، فراموش نکنیم ایشان به اصطلاح نمانده جامعه کرد در مجلس هست و یکی از گانگسترهای گروههای مافیائی نیست.
مسئله بدین ترتیب بوده که:
حزب ب.د.پ میتینگی در نام هم که شده برای کردهای سوریه ولی در باطن برای حزب پ.ی.د زیر شاخه سوریه ای حزب کارگران کوردستان در سوریه درشهرشانلی اورفای ترکیه برگزار کرد که در حین برگزاری گروهی از طرفداران این حزب با شعارهائی که بر لیه عبدالله اوجالان رهبر پیشین سازمان تروریستی پ.ک.ک و خود حزب کارگران کوردستان سر دادند که اوضاع میتینگ دارای تشنج گشته و جوانان شعار دهنده با سخنان پرحرارت و تحریک کننده ای که از سوی به اصطلاح نماینده گان ب.د.پ صورت گرفته دست به پرتاب سنگ به سمت پلیسی که در محل امنیت منطقه را بر عهده داشت نمودند، متاسفانه در این حمله چندین پلیس ترکیه و چندین شهروند نیز دچار جراحات متعددی گشتند و پلیس مجبور به بازداشت 5 نفر از پرتاب کننده گان سنگ نمود که با بازداشت 5 نفر اوضاع به شدت متشنج شده و نماینده شهر شانلی اورفای ترکیه به یکباره دست به کلت کمری خود برده و اقدام به تهدید پلیس ترکیه برای شلیک نمود....
آقای ابراهیم بینیجی (به ترکی ترکیه: İbrahim Binici ) با وساط پلیس و چندین شهروند ترکیه بالاخرهپس از دقایقی از کشتار پلیس با اسلحه کمری ای منصرف شد ولی در تاریخ حرکت به اصطلاح نماینده ای که به سمت پلیس اسلحه کشیده بدون تردید ثبت شد.
در دیگر مورد از این مسائل که تعدادشان کم نیستند ولی خارج از حوصله راقم این سطور می باشد دیگر نماینده کرد حزب ب.د.پ به نام سری ساکیک (به ترکی ترکیه Sırrı Sakık) طی سخنانی که در مجلس ترکیه ابراز می نمود طی حرکتی به شدت اولترا ناسیونالیستی تمامی ائتنیک ها، ادیان ، زبانها و ... به غیر کردها در ترکیه و جغرافیای آناطولی را طی سخنان تحقیر آمیز مورد حقارت قرار داده و کوردها را صاحبان اصلی ترکیه معرفی نمود. 
نمونه های مذکور در سطح جامعه کرد به قدری می باشد که روزانه می توان چندین مورد از این رفتارهای نژادپرستانه و مروج خشونت را در جامعه کورد منتشر نمود، ولی متسافانه سکوت معنادار اسنانهای باسواد و خارج نشین که هیچ تغذیه کردن دوباره و. بازتولید خشونت و رادیکالیسم کردی خود حکایتی دیگر دارد. 
منابع استفاده شده:
http://telgrafhane.org/sakikkafkaslardan-bosnaklardan-gelenler-siz-bu-ulkenin-sahipleri-degilsiniz-haddinizi-bileceksiniz
http://haber.stargazete.com/sondakika/bdpli-vekil-silahina-sarildi/haber-724789