۱۱/۱۳/۱۳۹۱

موشک های ساخت روسیه در دست حزب کارگران کردستان

بر اساس اخباری که یکی از میلیتانهای سابق سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) طی بازپرسی های خود پس از فرار و تسلیم شدن به نیروهای امنیتی – نظامی ترکیه ابراز داشته است پ.ک.ک مجهز به موش کهای نوع Igla-1 که ساخت روسیه اند می باشد.
ر.د کاربرد موشک های ساخت روسیه در دست سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان را هدف های هوائی عنوان کرده و خبر از استفاده از این سلاح که قادر به منهدم نمودن اهداف در فاصله 2500 متری می باشد در چندین عملیات تروریستی توسط پ.ک.ک داده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bypo76y
شاخه سوریه ای حزب کارگران کردستان و غارت کمک های ارسالی به سوریه
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در سوریه نیز به مانند ایران دارای زیرشاخه ای به نام PYD می باشد که اکنون در عوض اینکه به صف مخالفان بپیوندد در کنار اسد دست به درگیریها و کشتار متعددی در مناطق نیمه کرد نشین سوریه می زند، روزهاست که در شهر های مرزی سوریه – ترکیه صدای درگیریهای شدیدی که میلیتانهای این سازمان تروریستی با اعضای ارتش آزاد سوریه دارند به گوش می رسد. بر اساس اخباری که توسط سازمانهای غیردولتی منتشر شده است متاسفانه این سازمان تروریستی به مانند پدرخوانده اش در زلزله وان اکنون از اوضاع درهم سوریه نهایت استفاده را نموده و کمک های ارسالی از دیگر کشورها را به سمت سوریه مورد یغما و دزدی قرار می دهد. بر اساس گفتگوی رئیس یکی از سازمانهای غیردولتی میلیتانهای شاخه سوریه ای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به چندصباحی هست که به ترانزیت های حمال کمک ها بشردوستانه اجازه ورود به سوریه را نمی دهد و یا در صورت ورود به سوریه تریلی ها با یغمای ملزومات کمک رسانی مواجه می شوند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/a63useg 
شیرناک: 6 عضو پ.ک.ک تسلیم ترکیه گشت
بر اساس اخبار سایت روزنامه گونده م ترکیه دیروز 6 میلیتان سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) از طریق شهر شیرناک ترکیه تسلیم نیروهای امنیتی – نظامی ترکیه شده اند.
تروریستهای تسلیم شده از طریق مرز هابور وارد ترکیه گشته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/az37ptf