۱۰/۲۸/۱۳۹۱

پلیس های بیمارستان هدف جدید حزب کارگران کردستان: 1 شهید

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که این روزها به علت مسائل منطقه و جهانی دوران بسیار متزلزلی را سپری می کند در جدیدترین سلسله اقدامات خود به کشتار مامورین پلیس بیمارستانهای ترکیه روی آورده است.
در جدیدترین این کشتارها دیروز یکی از مامورین پلیس ترکیه که در بیمارستان شهر ماردین ترکیه در حال انجام وظیفه بود با حمله تروریستی چندین میلیتان سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان مواجه شده و متاسفانه جان خود را از دست داد.
چنگیز امگیزه ک نام مامور پلیس کشته شده توسط پ.ک.ک می باشد که در اثنای تغییر پست بازرسی به دست تروریستهای پ.ک.ک با شلیک چندین اسلحه کشته شده است.
مامور پلیس شهید شده در جزء نیروهای امنیتی بخش اورژانس بیمارستان دولتی شهر ماردین ترکیه بود که بنا به تصاویر دوربین های مداربسته از سوی 3 میلیتان سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) مورد هدف واقع می شود و در دم جان می سپارد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/a6od6tr